Thijs BERMAN : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partij van de Arbeid (in-Netherlands)

President 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) – Rapport Annwali 2012  
- ECON_AD(2013)519461 -  
-
ECON 
OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima III – Il-Kummissjoni  
- DEVE_AD(2013)502101 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-8, id-9 u l-10 Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2011  
- DEVE_AD(2013)502096 -  
-
DEVE 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE fir-rigward tad-divulgazzjoni ta’ informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċertu kumpaniji u gruppi kbar  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti barra l-Unjoni Ewropea  
- ECON_AD(2013)516664 -  
-
ECON 
OPINJONI dwar id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd  
- DEVE_AD(2012)480555 -  
-
DEVE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħarsien tal-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji mill-prattiki tal-użura  
- P7_DCL(2013)0017 - Waqgħet  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Data tal-ftuħ : 07-10-2013
Data ta’ għeluq : 07-01-2014
Numru ta’ firmatarji : 78 - 08-01-2014

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji