Roselyne BACHELOT-NARQUIN : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 17-05-2007 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 17-05-2007 : Union pour un Mouvement Populaire (Franza)

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġislattiv tal-Palestina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 31-01-2007 / 17-05-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 14-03-2007 / 17-05-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġislattiv tal-Palestina

Sostitut 

 • 22-07-2004 / 26-06-2005 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Iżrael
 • 27-06-2005 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Kumitat temporanju dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasportazzjoni u ż-żamma illegali ta' priġunieri
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 31-01-2007 / 17-05-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 14-03-2007 / 17-05-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Iżrael

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund EN  
- EMPL_AD(2005)353395 -  
-
EMPL 

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on recognition of the slave trade and slavery as a crime against humanity EN  
- P6_DCL(2005)0022 - Waqgħet  
Roselyne BACHELOT-NARQUIN , Pierre SCHAPIRA , Patrick GAUBERT  
Data tal-ftuħ : 27-04-2005
Data ta’ għeluq : 27-07-2005
Numru ta’ firmatarji : 52 - 27-07-2005

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.