• Katalin   LÉVAI  

Katalin LÉVAI : Opinjoni bħala rapporteur - Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINION Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council o the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation EN  
- JURI_AD(2005)353330 -  
-
JURI