• Katalin   LÉVAI  

Katalin LÉVAI : Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) - Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prijoritajiet tal-ġlieda kontra l-marda ta’ Alzheimer  
- P6_DCL(2008)0080 - Adottata  
Françoise GROSSETÊTE , John BOWIS , Katalin LÉVAI , Jan Tadeusz MASIEL , Antonios TRAKATELLIS  
Data tal-ftuħ : 08-10-2008
Data ta’ għeluq : 05-02-2009
Adottata (data) : 19-02-2009
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2009)0081
Numru ta’ firmatarji : 465 - 05-02-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub on women's right to self-determination and adequate sex education and family planning in the European Union EN  
- P6_DCL(2005)0079 - Waqgħet  
Katalin LÉVAI , Martine ROURE , Anne VAN LANCKER , Eva-Britt SVENSSON , Lissy GRÖNER  
Data tal-ftuħ : 12-12-2005
Data ta’ għeluq : 12-03-2006
Numru ta’ firmatarji : 84 - 12-03-2006