Jean-Luc BENNAHMIAS : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Mouvement Démocrate (Franza)

Membri 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
  • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Sostitut 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
  • 19-01-2012 / 04-11-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand
  • 05-11-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Baġits

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi 2006/123/KE  
- EMPL_AD(2010)445703 -  
-
EMPL 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija")  
- EMPL_AD(2013)500392 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għad-dħul u r-residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-iskop ta' impjieg staġonali  
- EMPL_AD(2011)464974 -  
-
EMPL 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-twaqqif ta' Jum Ewropew b'rikonoxximent tal-vittmi tal-kolonizzazzjoni Ewropea u l-iskjavitú kolonjali  
- P7_DCL(2013)0002 - Waqgħet  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Data tal-ftuħ : 15-04-2013
Data ta’ għeluq : 15-07-2013
Numru ta’ firmatarji : 116 - 15-07-2013
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-Isport Ewropew  
- P7_DCL(2011)0007 - Adottata  
Georgios PAPASTAMKOS , Jean-Luc BENNAHMIAS , Gay MITCHELL , Gianluca SUSTA , Tadeusz ZWIEFKA  
Data tal-ftuħ : 14-02-2011
Data ta’ għeluq : 09-06-2011
Adottata (data) : 09-06-2011
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2011)0273
Numru ta’ firmatarji : 399 - 09-06-2011
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tad-diversità fid-definizzjoni ta' missjonijiet partikolari li l-Istati Membri jassenjaw lill-akkomodazzjoni soċjali  
- P7_DCL(2010)0085 - Waqgħet  
Françoise CASTEX , Jean-Luc BENNAHMIAS , Frank ENGEL , Miguel PORTAS , Heide RÜHLE  
Data tal-ftuħ : 10-11-2010
Data ta’ għeluq : 17-02-2011
Numru ta’ firmatarji : 164 - 17-02-2011

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji