• Alexander Nuno   PICKART ALVARO  

Alexander Nuno PICKART ALVARO : Opinjoni bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri biex jitlesta s-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u biex jinkiseb Kontinent Konness, u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta' Investiment Ewropej fuq Terminu Twil  
- BUDG_AD(2013)522865 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020  
- BUDG_AD(2012)496587 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva  
- BUDG_AD(2012)496580 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi s-Sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Fruntieri (EUROSUR)  
- BUDG_AD(2012)494698 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar ir-rapport interim għall-fini li jintlaħaq eżitu pożittiv tal-proċedura ta’ approvazzjoni tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali għas-snin 2014-2020  
- LIBE_AD(2012)489475 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil  
- BUDG_AD(2012)492558 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżi  
- BUDG_AD(2012)492554 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża  
- BUDG_AD(2012)492555 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil u l-Fond għas-Sigurtà Interna u dwar l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità u l-ġestjoni tal-kriżi  
- BUDG_AD(2012)492552 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 - it-taqsimiet kollha  
- LIBE_AD(2012)491339 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi għall-perjodu 2014-2020 il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza  
- BUDG_AD(2012)491128 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi għall-perjodu 2014 sa 2020 il-Programm dwar il-Ġustizzja  
- BUDG_AD(2012)491190 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimmodifika l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea  
- BUDG_AD(2012)475913 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar is-sistema tal-Iskejjel Ewropej  
- BUDG_AD(2011)462842 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l–Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)  
- BUDG_AD(2011)462818 -  
-
BUDG