• Alexander Nuno   PICKART ALVARO  

Alexander Nuno PICKART ALVARO : Opinjoni bħala rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  
- BUDG_AD(2013)514622 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Dwar l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1104/2008 dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)  
- BUDG_AD(2010)439250 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar proposta għall-adozzjoni ta’ regolament tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni 2008/839/ĠAI dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)  
- BUDG_AD(2010)439248 -  
-
BUDG