Gabriele ZIMMER : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - President

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : DIE LINKE. (il-Ġermanja)

Membri 

  • 01-07-2014 / 04-07-2017 : Konferenza tal-Presidenti
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova
  • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Konferenza tal-Presidenti

Sostitut 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
  • 21-11-2018 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-ftehim interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet  
- EMPL_AD(2018)613586 -  
-
EMPL 
OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Regoli tad-Dritt Ċivili dwar ir-Robotika  
- EMPL_AD(2016)584250 -  
-
EMPL 

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi minuri 
Interpellanzi minuri għal tweġiba bil-miktub, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 130a u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar Strateġija tal-UE għall-Problema ta' Persuni Mingħajr Dar  
- P8_DCL(2016)0052 - Waqgħet  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 310 - 28-07-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-aċċess universali għall-kura tas-saħħa materna  
- P8_DCL(2016)0015 - Waqgħet  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Data tal-ftuħ : 24-02-2016
Data ta’ għeluq : 24-05-2016
Numru ta’ firmatarji : 174 - 25-05-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-investiment fit-tfal  
- P8_DCL(2015)0042 - Magħluqa b'maġġoranza  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Caterina CHINNICI , Jean LAMBERT , Julie WARD , Gabriele ZIMMER , Mairead McGUINNESS , Jana ŽITŇANSKÁ , Filiz HYUSMENOVA , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Nathalie GRIESBECK  
Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Adottata (data) : 07-12-2015
Lista ta' firmatarji : P8_PV(2015)12-14(ANN01)
Numru ta’ firmatarji : 428 - 09-03-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji