Jörg LEICHTFRIED : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Viċi President

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (l-Awstrija)

Viċi President 

  • 16-10-2014 / 23-06-2015 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana

Membri 

  • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana
  • 14-07-2014 / 23-06-2015 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Federattiva tal-Brażil
  • 14-07-2014 / 23-06-2015 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mercosur

Sostitut 

  • 08-07-2014 / 23-06-2015 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
  • 16-07-2014 / 23-06-2015 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar ir-rapporti annwali 2012-2013 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità  
- INTA_AD(2015)554679 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki  
- INTA_AD(2015)552091 -  
-
INTA 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħolqien ta' punt ta' kuntatt waħdieni għat-trattament xieraq tal-annimali  
- P8_DCL(2015)0022 - Waqgħet  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Data tal-ftuħ : 27-05-2015
Data ta’ għeluq : 27-08-2015
Numru ta’ firmatarji : 84 - 26-08-2015
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-protezzjoni ta' persuni b'diżabilità u r-rikonoxximent aħjar u l-armonizzazzjoni ta' drittijiet, miżuri u strumenti relatati mad-diżabilità fl-Istati Membri  
- P8_DCL(2014)0012 - Waqgħet  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB  
Data tal-ftuħ : 20-10-2014
Data ta’ għeluq : 20-01-2015
Numru ta’ firmatarji : 82 - 21-01-2015

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji