• Eva   LICHTENBERGER  

Eva LICHTENBERGER : Opinjoni bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-evalwazzjoni tal-ġustizzja fir-rigward tal-ġustizzja kriminali u l-istat tad-dritt  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità, fid-dawl tal-implimentazzjoni sal-2020 ta' ftehim internazzjonali li japplika miżura globali unika bbażata fuq is-suq għal emissjonijiet tal-avjazzjoni internazzjonali  
- TRAN_AD(2014)524529 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2013/36/UE u 2009/110/KE u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE  
- JURI_AD(2013)523013 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 219/2007 dwar l-istabbiliment ta' Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) fir-rigward tal-estensjoni tal-Impriża Konġunta sal-2024  
- TRAN_AD(2013)522993 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE  
- TRAN_AD(2013)514642 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar segwitu dwar id-delega ta' setgħat leġiżlattivi u l-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni  
- TRAN_AD(2013)513025 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 77/91/KEE u 82/891/KE, id-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE u 2011/35/KE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010  
- JURI_AD(2013)502043 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għal deroga temporanja mid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità  
- TRAN_AD(2013)502176 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jissimplifika t-trasferiment tal-vetturi bil-mutur irreġistrati fi Stat Membru ieħor fi ħdan is-Suq Uniku  
- TRAN_AD(2012)494831 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar ir-responsabilità soċjali korporattiva: il-promozzjoni tal-interessi tas-soċjetà u t-tmexxija ’l quddiem lejn irkupru sostenibbli u inklussiv  
- JURI_AD(2012)500421 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni  
- JURI_AD(2012)494668 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni  
- TRAN_AD(2012)492848 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar aspetti rigward l-iżvilupp tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali fuq ir-riżorsi ġenetiċi: l-impatt fuq it-tnaqqis tal-faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw  
- JURI_AD(2012)496434 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist pubbliku  
- JURI_AD(2012)489618 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali  
- JURI_AD(2012)489642 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tas-sistemi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-satellita  
- TRAN_AD(2012)483662 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-konsumaturi u li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE (id-Direttiva dwar l-ADR tal-konsumaturi)  
- JURI_AD(2012)486223 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar soluzzjoni online għat-tilwim tal-konsumaturi (Regolament dwar l-ODR tal-konsumaturi)  
- JURI_AD(2012)486178 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropej  
- JURI_AD(2012)485841 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju  
- JURI_AD(2012)485839 -  
-
JURI