• Eva   LICHTENBERGER  

Eva LICHTENBERGER : Opinjoni bħala rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona fir-rigward tal-Parlament Ewropew  
- JURI_AD(2014)524682 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima IV – Qorti tal-Ġustizzja  
- JURI_AD(2013)500526 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist pubbliku  
- TRAN_AD(2012)491265 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali  
- TRAN_AD(2012)491261 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore  
- JURI_AD(2012)492595 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar l-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta’ estrazzjoni tal-gass tax-shale u ż-żejt tax-shale  
- JURI_AD(2012)488049 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar l-isfida tas-sikurezza tal-attivitajiet taż-żejt u l-gass fil-baħar  
- JURI_AD(2011)464703 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-White Paper tal-Kummissjoni: "L-adattament għat-tibdil fil-klima Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni"  
- JURI_AD(2010)438387 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar ir-Rapport dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Pjan ta' azzjoni dwar id-Donazzjoni tal-Organi u t-Trapjanti (2009-2015): Kooperazzjoni aktar b'saħħitha bejn l-Istati Membri"  
- JURI_AD(2010)430860 -  
-
JURI