Eva LICHTENBERGER : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 12-12-2011 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Viċi President
  • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Die Grünen - Die Grüne Alternative (l-Awstrija)

Membri 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Sostitut 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Legali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-għan li jiġi adottat regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' regoli u proċeduri fir-rigward tal-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f’ajruporti tal-Unjoni fi ħdan l-Approċċ Bilanċjat u li jħassar id-Direttiva 2002/30/KE  
- A7-0274/2014 -  
-
TRAN 

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona fir-rigward tal-Parlament Ewropew  
- JURI_AD(2014)524682 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima IV – Qorti tal-Ġustizzja  
- JURI_AD(2013)500526 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist pubbliku  
- TRAN_AD(2012)491265 -  
-
TRAN 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-evalwazzjoni tal-ġustizzja fir-rigward tal-ġustizzja kriminali u l-istat tad-dritt  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità, fid-dawl tal-implimentazzjoni sal-2020 ta' ftehim internazzjonali li japplika miżura globali unika bbażata fuq is-suq għal emissjonijiet tal-avjazzjoni internazzjonali  
- TRAN_AD(2014)524529 -  
-
TRAN 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2013/36/UE u 2009/110/KE u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE  
- JURI_AD(2013)523013 -  
-
JURI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar rotot taċ-ċikliżmu  
- P7_DCL(2013)0005 - Waqgħet  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Michael THEURER , Michael CRAMER , Ismail ERTUG , Tamás DEUTSCH , Eva LICHTENBERGER , Spyros DANELLIS , Mariya GABRIEL , Nadja HIRSCH , Ramona Nicole MĂNESCU , Ioan Mircea PAŞCU , Elisabeth JEGGLE , Viorica DĂNCILĂ  
Data tal-ftuħ : 15-04-2013
Data ta’ għeluq : 15-07-2013
Numru ta’ firmatarji : 104 - 15-07-2013
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħtieġa ta' servizzi ta' emerġenza 112 aċċessibbli  
- P7_DCL(2011)0035 - Adottata  
Marian-Jean MARINESCU , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Gesine MEISSNER , Gianni PITTELLA  
Data tal-ftuħ : 12-09-2011
Data ta’ għeluq : 15-12-2011
Adottata (data) : 17-11-2011
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2011)0519
Numru ta’ firmatarji : 483 - 17-11-2011
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar sistema volontarja ta’ tikkettar b’format Braille fuq il-pakkett ta’ prodotti industrijali  
- P7_DCL(2011)0014 - Adottata  
Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM  
Data tal-ftuħ : 23-03-2011
Data ta’ għeluq : 23-06-2011
Adottata (data) : 23-06-2011
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2011)0299
Numru ta’ firmatarji : 447 - 23-06-2011

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji