Josep BORRELL FONTELLES : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Spanja)

President 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Parlament Ewropew
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Bureau
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Konferenza tal-Presidenti

President 

 • 20-09-2004 / 15-01-2007 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewromediterranja
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Kumitat temporanju għall-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Iżvilupp

Membri 

 • 20-09-2004 / 20-10-2004 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE

Sostitut 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarju provduti fil-ftehim ta’ sħubija fil-qasam tas-sajd bejn il-Komunitá Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mawretanja għall-perjodu mill-1 ta' Awissu 2008 sal-31 ta' Lulju 2012  
- DEVE_AD(2008)407685 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri dwar emendi għall-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja stipulati bil-ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles, għall-perjodu bejn it-18 ta’ Jannar 2005 u s-17 ta’ Jannar 2011  
- DEVE_AD(2008)400377 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jirrigwarda l-konklużjoni tal-Ftehim tas-Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea minn naħa u l-Kosta ta' l-Avorju min-naħa l-oħra  
- DEVE_AD(2008)398644 -  
-
DEVE 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-Jum Ewropew b'tifkira tal-vittmi tal-mafji u dwar l-utilizz mill-ġdid għal użu soċjali tal-beni u tal-kapitali kkonfiskati mill-organizzazzjonijiet kriminali internazzjonali  
- P6_DCL(2008)0108 - Waqgħet  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Data tal-ftuħ : 15-12-2008
Data ta’ għeluq : 02-04-2009
Numru ta’ firmatarji : 220 - 02-04-2009

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.