Ana GOMES
 • Ana
  GOMES
 • Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew
 • Membru
 • il-Portugall Partido Socialista
 • Data tat-twelid: 9 ta' Frar 1954, Lisboa

Gruppi politiċi

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 01.07.2014 ... : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista (il-Portugall)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (il-Portugall)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista (il-Portugall)

Viċi President

 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 12.07.2016 / 13.12.2017 : Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta’ kontravvenzjoni u ta’ amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa
 • 22.03.2018 ... : Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa

Membru

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE
 • 13.11.2006 / 14.02.2007 : Kumitat temporanju dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasportazzjoni u ż-żamma illegali ta' priġunieri
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iraq
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 14.07.2014 ... : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 14.07.2014 ... : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 24.06.2016 / 11.07.2016 : Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta’ kontravvenzjoni u ta’ amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa
 • 19.01.2017 ... : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 19.01.2017 ... : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 12.09.2017 ... : Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu
 • 14.03.2018 / 21.03.2018 : Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa

Sostitut

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 19.01.2006 / 12.11.2006 : Kumitat temporanju dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasportazzjoni u ż-żamma illegali ta' priġunieri
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 15.10.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Kumitat speċjali dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 04.09.2014 / 18.01.2017 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 10.10.2014 ... : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi
 • 22.10.2014 ... : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iraq
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2)
 • 01.12.2016 ... : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
 • 19.01.2017 ... : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 19.01.2017 ... : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Attivitajiet parlamentari fil-plenarja – is-seba leġislatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

222

Libertajiet tar-reliġjon u diversità kulturali (dibattitu)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Is-sitwazzjoni fl-Iran (dibattitu)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (20-21 ta' Marzu 2014) (dibattitu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

L-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja (dibattitu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

Prijoritajiet tal-UE għall-25 Sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (dibattitu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Rapport(i) - bħala rapporteur

8

RAPPORT dwar id-Dimensjoni Marittima tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni

AFET
12-06-2013 A7-0220/2013

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

2

Opinjoni bħala rapporteur

3

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiżguraw livell għoli komuni ta’ sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni

AFET
05-12-2013 AFET_AD(2013)516830

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-koperazzjoni għall-iżvilupp

AFET
12-07-2012 AFET_AD(2012)489388

OPINJONI dwar l-Istrateġija ta’ Sigurtà Interna tal-Unjoni Ewropea

AFET
14-03-2012 AFET_AD(2012)480693

Opinjoni bħala shadow rapporteur

2

OPINJONI dwar l-eżami ta' nofs il-perjodu tal-Programm ta’ Stokkolma

AFET
27-09-2013 AFET_AD(2013)513244

OPINJONI dwar l-allegati trasportazzjoni u żamma illegali ta’ priġunieri f’pajjiżi Ewropej mis-CIA: segwitu tar-Rapport tal-Kumitat tat-TDIP tal-PE

AFET
09-07-2012 AFET_AD(2012)487735

Proposta/i għal riżoluzzjoni

269

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Pakistan: il-każi reċenti ta' persekuzzjoni

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar l-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sigurtà u t-traffikar tal-bnedmin fis-Sinaj

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

7

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-użu ta' ajruplani mingħajr piloti għal qtil immirat

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Waqgħet

Dettalji

Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES

Data tal-ftuħ : 16-01-2012
Data ta’ għeluq : 20-04-2012
Numru ta’ firmatarji : 95 - 20-04-2012

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-Esportazzjoni tad-Drogi użati għall-Piena tal-Mewt f’Pajjiżi Terzi

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Waqgħet

Dettalji

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Data tal-ftuħ : 06-06-2011
Data ta’ għeluq : 06-10-2011
Numru ta’ firmatarji : 168 - 06-10-2011

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar Clean-up in Europe u Let’s Do It World 2012

14-02-2011 P7_DCL(2011)0003 Adottata

Dettalji

Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND

Data tal-ftuħ : 14-02-2011
Data ta’ għeluq : 16-05-2011
Adottata (data) : 12-05-2011
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2011)0245
Numru ta’ firmatarji : 406 - 12-05-2011

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-iżgurar tal-konformità mal-kriterji tal-UE għall-esportazzjoni tal-armi u tat-tagħmir militari lejn pajjiżi terzi

13-12-2010 P7_DCL(2010)0095 Waqgħet

Dettalji

Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS

Data tal-ftuħ : 13-12-2010
Data ta’ għeluq : 24-03-2011
Numru ta’ firmatarji : 80 - 24-03-2011

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt u l-każ ta' Mumia Abu-Jamal

05-07-2010 P7_DCL(2010)0058 Waqgħet

Dettalji

Søren Bo SØNDERGAARD , Sabine LÖSING , Heidi HAUTALA , Barbara LOCHBIHLER , Ana GOMES

Data tal-ftuħ : 05-07-2010
Data ta’ għeluq : 11-11-2010
Numru ta’ firmatarji : 171 - 11-11-2010

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran mill-elezzjonijiet presidenzjali ta' Ġunju 2009 'l hawn

14-06-2010 P7_DCL(2010)0053 Waqgħet

Dettalji

Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA

Data tal-ftuħ : 14-06-2010
Data ta’ għeluq : 14-10-2010
Numru ta’ firmatarji : 127 - 15-10-2010

Dikjarazzjoni bil-miktub Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Adottata

Dettalji

Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Data tal-ftuħ : 18-01-2010
Data ta’ għeluq : 06-05-2010
Adottata (data) : 18-05-2010
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2010)0176
Numru ta’ firmatarji : 397 - 07-05-2010

Mistoqsija/jiet parlamentari

101

  VP/HR - Case of Omar Daoudi

15-04-2014 E-004825/2014 Kummissjoni

  VP/HR - Cases of Bakhytzhan Kashkumbayev and Aron Atabek in Kazakhstan

15-04-2014 E-004824/2014 Kummissjoni

  VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance

15-04-2014 E-004797/2014 Kummissjoni

  Extradition of Aleksandr Pavlov to Kazakhstan

13-03-2014 E-002983/2014 Kummissjoni

  VP/HR - Non-state armed groups' compliance with international humanitarian law (IHL)

13-03-2014 E-002982/2014 Kummissjoni

  VP/HR - Protection of children in armed conflicts

13-03-2014 E-002981/2014 Kummissjoni

  VP/HR - Women in armed conflicts

13-03-2014 E-002980/2014 Kummissjoni

  VP/HR - Additional Protocol II and revision of international humanitarian law

13-03-2014 E-002979/2014 Kummissjoni

VP/HR - Id-drittijiet tan-nisa miżmuma f'detenzjoni fl-Eġittu

07-03-2014 E-002713/2014 Kummissjoni

Attivitajiet parlamentari fis-seduta plenarja għas-sitt leġiżlatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

129

Drittijiet tan-nisa fl-Afghanistan

24-04-2009 P6_CRE-REV(2009)04-24(5.1)

Sitwazzjoni umanitarja tar-residenti tal-kamp ta' Ashraf

24-04-2009 P6_CRE-REV(2009)04-24(5.3)

L-istat tar-relazzjonijiet transatlantiċi wara l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti (dibattitu)

25-03-2009 P6_CRE-REV(2009)03-25(7)

Sena wara Liżbona: is-sħubija bejn l-UE u l-Afrika fil-prattika (dibattitu)

23-03-2009 P6_CRE-REV(2009)03-23(17)

Spegazzjonijiet tal-vot

19-02-2009 P6_CRE-REV(2009)02-19(10)

B6-0097/2009 - MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar l-allegat użu ta’ pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta’ priġunieri

Spegazzjonijiet tal-vot

19-02-2009 P6_CRE-REV(2009)02-19(10)

A6-0033/2009 - RAPPORT dwar l-irwol tan-NATO fl-istruttura ta' sigurtà tal-UE

Rapport(i) - bħala rapporteur

3

RAPPORT dwar il-politika taċ-Ċina u l-effetti tagħha fuq l-Afrika

DEVE
28-03-2008 A6-0080/2008

RAPPORT dwar in-nisa fil-politika internazzjonali

FEMM
17-10-2006 A6-0362/2006

Opinjoni bħala rapporteur

1

  OPINION Draft Council Regulation imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons impeding the peace process and breaking international law in the conflict in the Darfur region in Sudan

DEVE
07-06-2005 DEVE_AD(2005)357991

Proposta/i għal riżoluzzjoni

79

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan

23-04-2009 RC-B6-0197/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone

22-04-2009 B6-0242/2009

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar l-appoġġ għall-Qorti Speċjali għas-Sierra Leone

22-04-2009 RC-B6-0242/2009

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les droits des femmes en Afghanistan

22-04-2009 B6-0198/2009

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar-residenti f'Kamp Ashraf

21-04-2009 B6-0247/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan

10-03-2009 B6-0128/2009

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Guinea-Bissau

10-03-2009 B6-0116/2009

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar il-libertà tal-istampa fil-Kenja

14-01-2009 RC-B6-0038/2009

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar il-kolp ta' stat fil-Ginea

14-01-2009 RC-B6-0037/2009

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar is-sitwazzjoni fil-Qarn tal-Afrika

07-01-2009 B6-0033/2009

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

9

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar diżarm nukleari

17-11-2008 P6_DCL(2008)0098 Waqgħet

Dettalji

Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES

Data tal-ftuħ : 17-11-2008
Data ta’ għeluq : 12-03-2009
Numru ta’ firmatarji : 89 - 12-03-2009

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-mikrokrediti

14-01-2008 P6_DCL(2008)0002 Adottata

Dettalji

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Data tal-ftuħ : 14-01-2008
Data ta’ għeluq : 24-04-2008
Adottata (data) : 08-05-2008
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2008)0199
Numru ta’ firmatarji : 424 - 24-04-2008

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-responsabilità li ħadet l-UE għall-protezzjoni ta' Ayaan Hirsi Ali

10-12-2007 P6_DCL(2007)0110 Waqgħet

Dettalji

Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR

Data tal-ftuħ : 10-12-2007
Data ta’ għeluq : 26-03-2008
Numru ta’ firmatarji : 144 - 27-03-2008

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-qtil ta' l-attivist tad-drittijiet tal-bniedem Munir Said Thalib

12-11-2007 P6_DCL(2007)0098 Adottata

Dettalji

Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES

Data tal-ftuħ : 12-11-2007
Data ta’ għeluq : 13-03-2008
Adottata (data) : 10-04-2008
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2008)0126
Numru ta’ firmatarji : 412 - 12-03-2008

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-impunità ta’ persuni li allegatament wettqu r-reat ta’ ġenoċidju

06-06-2007 P6_DCL(2007)0059 Waqgħet

Dettalji

Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE

Data tal-ftuħ : 06-06-2007
Data ta’ għeluq : 11-10-2007
Numru ta’ firmatarji : 76 - 11-10-2007

Dikjarazzjoni bil-miktub Dwar l-għoti ta’ sentenza ta’ mewt bit-tħaġġir ta’ żewġ nisa minħabba akkużi ta’ adulterju

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Waqgħet

Dettalji

Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM

Data tal-ftuħ : 09-05-2007
Data ta’ għeluq : 14-09-2007
Numru ta’ firmatarji : 128 - 14-09-2007

  Written declaration on the refusal by the American authorities to grant visas to the families of detainees

11-12-2006 P6_DCL(2006)0089 Waqgħet

Dettalji

Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Data tal-ftuħ : 11-12-2006
Data ta’ għeluq : 29-03-2007
Numru ta’ firmatarji : 187 - 29-03-2007

  Written declaration on developing microcredit in the context of the Euro-Mediterranean Partnership

31-05-2006 P6_DCL(2006)0046 Waqgħet

Dettalji

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Data tal-ftuħ : 31-05-2006
Data ta’ għeluq : 30-09-2006
Numru ta’ firmatarji : 67 - 30-09-2006

  Written declaration on the commemoration of the 60th anniversary of the bombing of Hiroshima and Nagasaki

23-05-2005 P6_DCL(2005)0031 Waqgħet

Dettalji

Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES

Data tal-ftuħ : 23-05-2005
Data ta’ għeluq : 23-08-2005
Numru ta’ firmatarji : 79 - 23-08-2005

Mistoqsija/jiet parlamentari

63

  West Papua and the Country Strategy Paper for Indonesia

02-04-2009 E-2713/2009 Kummissjoni

L-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għall-ġarr u għaż-żamma illegali ta' priġunieri

03-12-2008 O-0132/2008 Kummissjoni

L-Integrazzjoni mill-ġdid tar-Refuġjati ta' Guantanamo

20-11-2008 O-0130/2008 Kunsill

  Consistency of IEPA provisions with existing customs unions in Africa

24-07-2008 P-4461/2008 Kummissjoni

  List of further flights between Guantánamo and the EU (up to December 2007)

03-06-2008 E-3312/2008 Kunsill

  Jean-Pierre Bemba's residence in Portugal

27-05-2008 P-3176/2008 Kummissjoni

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2481/2008 Kummissjoni

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2480/2008 Kunsill

Dikjarazzjonijiet (Is-seba' leġiżlatura parlamentari)

Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G201
  1047 Brussels