Joan CALABUIG RULL : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 31-03-2008 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 31-03-2008 : Partido Socialista Obrero Español (Spanja)

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 31-01-2007 / 31-03-2008 : Kumitat għall-Baġit
 • 14-03-2007 / 31-03-2008 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja u ma' l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 31-01-2007 / 30-03-2008 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 31-01-2007 / 31-03-2008 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 14-03-2007 / 31-03-2008 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja u ma' l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN)
 • 10-05-2007 / 31-03-2008 : Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-protezzjoni tal-ħamrija u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE  
- ITRE_AD(2007)384271 -  
-
ITRE 
OPINION on the future of the textile and clothing industry after 2005 EN  
- ITRE_AD(2005)355779 -  
-
ITRE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.