Tomáš ZATLOUKAL : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : SNK sdruženi nezávislých a Evropští demokraté (iċ-Ċekja)

Membri 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Kazakastan, UE-Kirgiżstan u UE-Uzbekistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Taġikistan, it-Turkmenistan, u l-Mongolja
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

Sostitut 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Baġit

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kanal tad-Danubju, l-Oder u l-Elbe  
- P6_DCL(2008)0043 - Waqgħet  
Tomáš ZATLOUKAL , Eva LICHTENBERGER , Grażyna STANISZEWSKA , Zita PLEŠTINSKÁ , Holger KRAHMER  
Data tal-ftuħ : 07-05-2008
Data ta’ għeluq : 09-09-2008
Numru ta’ firmatarji : 28 - 10-09-2008
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-Ġnien tal-Kastell (Podzámecká zahrada) u l-Ġnien tal-Pjaċir (Květná zahrada) fi Kroměříž (Ir-Repubblika Ċeka)  
- P6_DCL(2007)0104 - Waqgħet  
Tomáš ZATLOUKAL  
Data tal-ftuħ : 28-11-2007
Data ta’ għeluq : 13-03-2009
Numru ta’ firmatarji : 40 - 13-03-2008

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.