Matteo SALVINI : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Membri mhux affiljati
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Grupp għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà - Membru
 • 16-06-2015 / 22-03-2018 : Grupp għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà - Viċi President

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (l-Italja)

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali
 • 01-10-2015 / 22-03-2018 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 194 u 162(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 123, Artikolu 128, Artikolu 130b, Artikolu 135

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 130 u Anness II tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali  
Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Waqgħet  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 16 - 13-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-appoġġ għas-settur taċ-ċereali Ewropew  
- P8_DCL(2016)0132 - Waqgħet  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 21 - 13-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-Cydalima perspectalis  
- P8_DCL(2016)0131 - Waqgħet  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 16 - 13-03-2017

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji