Romano Maria LA RUSSA : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Alleanza nazionale (l-Italja)

Viċi President 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran
 • 14-03-2007 / 03-11-2008 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran

Membri 

 • 21-07-2004 / 12-10-2004 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran
 • 13-10-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 31-01-2007 / 03-11-2008 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Golf inkluż il-Jemen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 31-01-2007 / 03-11-2008 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 14-03-2007 / 03-11-2008 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Golf inkluż il-Jemen

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar strateġija Komunitarja 2007-2012 għas-saħħa u s-siġurtà fuq il-post tax-xogħol  
- ITRE_AD(2007)394125 -  
-
ITRE 
OPINION on the proposal for a European Parliament and Council regulation on common rules in the field of civil aviation security EN  
- LIBE_AD(2006)370097 -  
-
LIBE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the need for social and environmental clauses to be introduced in the context of the WTO negotiations in Hong Kong EN  
- P6_DCL(2005)0070 - Waqgħet  
Roberta ANGELILLI , Cristiana MUSCARDINI , Romano Maria LA RUSSA , Alessandro FOGLIETTA , Sergio BERLATO  
Data tal-ftuħ : 30-11-2005
Data ta’ għeluq : 01-03-2006
Numru ta’ firmatarji : 42 - 01-03-2006

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.