Frieda BREPOELS : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-01-2013 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-01-2013 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (il-Belġju)

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

ABBOZZ TA’ OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali u r-Regolament dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern.  
- ENVI_AD(2012)494475 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar l-allegati trasportazzjoni u żamma illegali ta’ priġunieri f’pajjiżi Ewropej mis-CIA: segwitu tar-Rapport tal-Kumitat tat-TDIP tal-PE  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-kanser kolorettali fl-Unjoni Ewropea  
- P7_DCL(2010)0068 - Adottata  
Pavel POC , Frieda BREPOELS , Cristian-Silviu BUŞOI , Jo LEINEN , Alojz PETERLE  
Data tal-ftuħ : 20-09-2010
Data ta’ għeluq : 20-12-2010
Adottata (data) : 25-11-2010
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2010)0451
Numru ta’ firmatarji : 411 - 25-11-2010
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar regolament biex jiġi limitat il-kontenut tal-aċidi xaħmin trans prodotti industrijalment fil-prodotti alimentari  
- P7_DCL(2010)0030 - Waqgħet  
Alyn SMITH , Åsa WESTLUND , Frieda BREPOELS , Jim HIGGINS , Marit PAULSEN  
Data tal-ftuħ : 19-04-2010
Data ta’ għeluq : 09-09-2010
Numru ta’ firmatarji : 228 - 09-09-2010
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-glawkoma  
- P7_DCL(2010)0001 - Waqgħet  
Frieda BREPOELS , Françoise GROSSETÊTE , Vittorio PRODI , Antonyia PARVANOVA , Miroslav OUZKÝ  
Data tal-ftuħ : 18-01-2010
Data ta’ għeluq : 06-05-2010
Numru ta’ firmatarji : 168 - 07-05-2010

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji