Gerard BATTEN : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Membri mhux affiljati
 • 20-10-2014 / 07-12-2018 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
 • 08-12-2018 / 15-01-2019 : Membri mhux affiljati
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Grupp għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (ir-Renju Unit)

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Sostitut 

 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta’ kontravvenzjoni u ta’ amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa
 • 19-01-2017 / 06-12-2018 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

L-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) EN  
 

. – UKIP voted to abstain on this non-legislative report. Although the report is broadly critical of the European Fund for Strategic Investments, and expresses concerns which we share, we cannot endorse the strategy of using public money to shelter private investors from risk – it leads to a misallocation of capital that will in turn lead to asset bubbles. Accordingly UKIP voted against the report as a whole.

Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva (A8-0195/2017 - Nicola Danti) EN  
 

. – UKIP MEPs have voted against this non-legislative, own-initiative report. UKIP are against a ‘European Agenda’ on the collaborative economy. UKIP believe that Member States should be free to create their own laws on the collaborative economy, and that a harmonised approach is not suitable.

Il-Pjattaformi Online u s-Suq Uniku Diġitali (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin) EN  
 

. – UKIP MEPs voted against this non-legislative, own-initiative report. UKIP reject calls for more EU legislation to be produced and are against a harmonised approach to online platforms, as this is an issue for individual Member States. UKIP also oppose the creation of the digital single market.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji