Katerina BATZELI : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (il-Greċja)

President 

 • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima
 • 10-10-2007 / 11-11-2007 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Kroazja
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Kumitat temporanju għall-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Report on the implementation of the European Charter for Small Enterprises EN  
- ECON_AD(2005)362856 -  
-
ECON 
OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2006: Section III – Commission EN  
- AGRI_AD(2005)360361 -  
-
AGRI 
OPINION 2006 budget: Section III - Commission EN  
- FEMM_AD(2005)360253 -  
-
FEMM 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-appoġġ għall-Olimpijadi Speċjali fl-Unjoni Ewropea  
- P6_DCL(2009)0001 - Adottata  
Katerina BATZELI , Michael CRAMER , Silvana KOCH-MEHRIN , Janusz LEWANDOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Data tal-ftuħ : 12-01-2009
Data ta’ għeluq : 24-04-2009
Adottata (data) : 05-05-2009
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2009)0347
Numru ta’ firmatarji : 436 - 24-04-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħtieġa għal azzjoni konċertata fil-livell tal-UE biex tiġġieled traffikar ta’ prodotti kulturali u tirritornahom lill-Istati Membri minn fejn kienu misruqa b’mod illegali  
- P6_DCL(2008)0107 - Waqgħet  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Data tal-ftuħ : 15-12-2008
Data ta’ għeluq : 02-04-2009
Numru ta’ firmatarji : 134 - 02-04-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-twaqqif ta' Ġurnata Ewropea tal-Isport  
- P6_DCL(2008)0100 - Waqgħet  
Maria BADIA i CUTCHET , Katerina BATZELI , Manolis MAVROMMATIS , Hannu TAKKULA , Mikel IRUJO AMEZAGA  
Data tal-ftuħ : 17-11-2008
Data ta’ għeluq : 12-03-2009
Numru ta’ firmatarji : 203 - 12-03-2009

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.