Panagiotis BEGLITIS : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Panellinio Socialistiko Kinima (il-Greċja)

Viċi President 

 • 22-09-2004 / 25-09-2007 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 15-09-2004 / 25-09-2007 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewromediterranja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 23-05-2007 / 25-09-2007 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euro-Latina-Amerikana

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Iżrael
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Iżrael

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINION on the proposal for a Council and Commission decision on the conclusion of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part EN  
- INTA_AD(2006)374318 -  
-
INTA 
OPINION Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for the return of third-country nationals residing illegally EN  
- AFET_AD(2006)367949 -  
-
AFET 
OPINION Council of the European Union: Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Turkmenistan, of the other part EN  
- AFET_AD(2006)364991 -  
-
AFET 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the withdrawal of the charges against the Turkish author Orhan Pamuk EN  
- P6_DCL(2005)0082 - Waqgħet  
Dimitrios PAPADIMOULIS , Feleknas UCA , Panagiotis BEGLITIS  
Data tal-ftuħ : 15-12-2005
Data ta’ għeluq : 15-03-2006
Numru ta’ firmatarji : 53 - 15-03-2006

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.