Giusto CATANIA : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (l-Italja)

President 

 • 27-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċili

Viċi President 

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Kumitat temporanju dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasportazzjoni u ż-żamma illegali ta' priġunieri
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran
 • 15-03-2007 / 26-03-2007 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċili
 • 27-03-2007 / 13-07-2009 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euro-Latina-Amerikana

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi (inkluża il-Libja)
 • 13-09-2005 / 03-07-2006 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi (inkluża il-Libja)

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali 2007 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika ta' l-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni  
- LIBE_AD(2008)402697 -  
-
LIBE 
OPINION on the proposal for a European Parliament and Council decision establishing for the period 2007-2013 the programme "Citizens for Europe" to promote active European citizenship EN  
- LIBE_AD(2006)368031 -  
-
LIBE 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem f’istituzzjonijiet magħluqa  
- P6_DCL(2008)0103 - Waqgħet  
Maria da Assunção ESTEVES , Jo LEINEN , Gérard DEPREZ , Hélène FLAUTRE , Giusto CATANIA  
Data tal-ftuħ : 03-12-2008
Data ta’ għeluq : 26-03-2009
Numru ta’ firmatarji : 155 - 27-03-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-każ ta’ Oscar Pistorius  
- P6_DCL(2007)0076 - Waqgħet  
Giusto CATANIA  
Data tal-ftuħ : 03-09-2007
Data ta’ għeluq : 03-12-2007
Numru ta’ firmatarji : 35 - 04-12-2007

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.