Tiberiu BĂRBULEȚIU : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Osservatur
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Naţional Liberal (ir-Rumanija)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Naţional Liberal (ir-Rumanija)

Membri 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ewropa

Sostitut 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Belarus

Osservatur 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-Pjan ta' Azzjoni għal Effiċjenza fl-użu ta' l-Enerġija: it-Twettiq tal-Potenzjal  
- REGI_AD(2007)391971 -  
-
REGI 

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-projbizzjoni ta' l-użu ta' teknoloġiji bbażati fuq ċjanur fil-minjieri  
- P6_DCL(2007)0085 - Waqgħet  
Horia-Victor TOMA , Daciana Octavia SÂRBU , Adina-Ioana VĂLEAN , Tiberiu BĂRBULEȚIU  
Data tal-ftuħ : 24-09-2007
Data ta’ għeluq : 24-12-2007
Numru ta’ firmatarji : 79 - 03-01-2008
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-waqfien mill-qerda ta’ l-ekosistema tad-delta tad-Danubju  
- P6_DCL(2007)0057 - Waqgħet  
Tiberiu BĂRBULEȚIU , Daciana Octavia SÂRBU , Sándor KÓNYA-HAMAR  
Data tal-ftuħ : 06-06-2007
Data ta’ għeluq : 11-10-2007
Numru ta’ firmatarji : 49 - 11-10-2007

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.