Titus CORLĂȚEAN : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Osservatur
 • 01-01-2007 / 08-03-2007 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (ir-Rumanija)
 • 01-01-2007 / 08-03-2007 : Partidul Social Democrat (ir-Rumanija)
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Partidul Social Democrat (ir-Rumanija)

Viċi President 

 • 19-12-2007 / 18-12-2008 : Kumitat għall-Affarijiet Legali

Membri 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 31-01-2007 / 08-03-2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 12-12-2007 / 18-12-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 13-12-2007 / 17-12-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Iżrael
 • 18-12-2007 / 18-12-2008 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Moldova

Sostitut 

 • 31-01-2007 / 08-03-2007 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġislattiv tal-Palestina

Osservatur 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm Komunitarju pluriennali dwar il-ħarsien tat-tfal li jużaw l-Internet u t-teknoloġiji l-oħrajn tal-komunikazzjoni  
- JURI_AD(2008)409619 -  
-
JURI 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.