Silvia CIORNEI : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Osservatriċi
 • 01-01-2007 / 26-02-2007 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru
 • 27-02-2007 / 09-12-2007 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Conservator (ir-Rumanija)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Conservator (ir-Rumanija)

Viċi President 

 • 01-02-2007 / 09-12-2007 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 12-04-2007 / 09-12-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja

Membri 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 15-03-2007 / 11-04-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja
 • 10-05-2007 / 09-12-2007 : Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima

Sostitut 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Osservatriċi 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fi ħdan l-skema għall-iskambju ta’ kwoti ta' l-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità  
- ITRE_AD(2007)390371 -  
-
ITRE 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħtieġa li jiġu adottati miżuri biex jipproteġu monument storiku mhedded, il-Katidral Kattoliku Ruman ta' San Ġużepp (Sfântul Iosif) f'Bukarest (fir-Rumanija)  
- P6_DCL(2007)0054 - Adottata  
Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU  
Data tal-ftuħ : 21-05-2007
Data ta’ għeluq : 27-09-2007
Adottata (data) : 11-10-2007
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2007)0435
Numru ta’ firmatarji : 424 - 27-09-2007
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħolqien ta' hotline mifrux madwar l-UE għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin  
- P6_DCL(2007)0035 - Waqgħet  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data tal-ftuħ : 28-03-2007
Data ta’ għeluq : 28-06-2007
Numru ta’ firmatarji : 306 - 28-06-2007

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.