Corina CREȚU : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit 
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija 

Sostitut 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja 

L-aħħar attivitajiet 

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020  
- CONT_AD(2019)639783 -  
-
CONT 
Opinjoni bħala rapporteur 

Kuntatt