Corina CREȚU
 • Corina
  CREȚU
 • ir-Rumanija
 • Data tat-twelid: 24 ta' Ġunju 1967, Bucureşti

Gruppi politiċi

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Osservatriċi
 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 14.07.2009 / 06.06.2012 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 07.06.2012 / 30.06.2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Viċi President
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Partidul Social Democrat (ir-Rumanija)
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Partidul Social Democrat (ir-Rumanija)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (ir-Rumanija)
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Partidul Social Democrat (ir-Rumanija)

Viċi President

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Iżvilupp

Viċi President

 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Parlament Ewropew

Membru

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Kumitat Speċjali dwar il-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Bureau
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael

Sostitut

 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Moldova
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Moldova
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 08.07.2014 / 31.10.2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Serbja

Osservatriċi

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Attivitajiet parlamentari fil-plenarja – is-seba leġislatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

428

Is-Sena Ewropea għall-Iżvilupp (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Rekwiżiti ta' viżi għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.6)

Sitwazzjoni fl-Ukraina (dibattitu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja (dibattitu)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (dibattitu)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.1)

Il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 2014--2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.2)

Il-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għall-Moldova (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.22)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

3

Opinjoni bħala rapporteur

5

OPINJONI dwar l-isfruttament sesswali u l-prostituzzjoni u l-impatt tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi

DEVE
03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580

OPINJONI dwar in-nisa b'diżabilitajiet

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125

OPINJONI dwar il-Ġeneruċidju: in-nisa li għebu?

DEVE
28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797

OPINJONI dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta' Fuq

DEVE
23-01-2013 DEVE_AD(2013)500541

OPINJONI dwar il-flussi migratorji li joriġinaw mill-instabilità: ambitu u rwol tal-politika barranija tal-UE

DEVE
04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664

Opinjoni bħala shadow rapporteur

3

OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja fl-2010 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem

DEVE
01-03-2012 DEVE_AD(2012)478546

OPINJONI dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fi żmien ta' gwerra

DEVE
08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333

OPINJONI dwar il-politika Ewropea futura ta’ investiment internazzjonali

DEVE
08-02-2011 DEVE_AD(2011)456806

Proposta/i għal riżoluzzjoni

45

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-vjolenza reċenti fl-Iraq

09-10-2013 RC-B7-0446/2013

  Motion for a resolution on recent violence in Iraq

07-10-2013 B7-0458/2013

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0450/2013

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja

03-07-2013 RC-B7-0344/2013

  Motion for a resolution on the situation in Nigeria

01-07-2013 B7-0353/2013

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Eġittu

06-03-2013 B7-0100/2013

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-vjolenza fuq in-nisa fl-Indja

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

5

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-virus tal-epatite B u C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Waqgħet

Dettalji

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Data tal-ftuħ : 18-11-2013
Data ta’ għeluq : 18-02-2014
Numru ta’ firmatarji : 96 - 18-02-2014

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-effetti tal-attivitajiet ta' kumpaniji taż-żejt fuq l-ambjent, is-saħħa u l-iżvilupp fl-Afrika

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Waqgħet

Dettalji

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS

Data tal-ftuħ : 12-03-2012
Data ta’ għeluq : 14-06-2012
Numru ta’ firmatarji : 107 - 14-06-2012

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien ta' familji b'ġenitur wieħed fl-Istati Membri tal-UE waqt il-kriżi ekonomika

14-06-2010 P7_DCL(2010)0048 Waqgħet

Dettalji

Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU

Data tal-ftuħ : 14-06-2010
Data ta’ għeluq : 14-10-2010
Numru ta’ firmatarji : 71 - 15-10-2010

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-appoġġ għaż-żgħażagħ u għall-anzjani Ewropej biex isibu impjieg

05-05-2010 P7_DCL(2010)0039 Waqgħet

Dettalji

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON

Data tal-ftuħ : 05-05-2010
Data ta’ għeluq : 09-09-2010
Numru ta’ firmatarji : 81 - 09-09-2010

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tneħħija tar-restrizzjonijiet fuq l-impjieg għaċ-ċittadini tal-Istati Membri ġodda

19-04-2010 P7_DCL(2010)0023 Waqgħet

Dettalji

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA

Data tal-ftuħ : 19-04-2010
Data ta’ għeluq : 09-09-2010
Numru ta’ firmatarji : 81 - 09-09-2010

Mistoqsija/jiet parlamentari

125

  VP/HR - European Union response in view of the situation in Transnistria

24-03-2014 P-003562/2014 Kummissjoni

  VP/HR - Human rights violations resulting from Turkey's so-called Internet reform

14-02-2014 P-001688/2014 Kummissjoni

  The social integration of Romanian immigrants

29-01-2014 E-000907/2014 Kummissjoni

  The first step in reconstructing Social Europe must be job creation for young people

11-07-2013 E-008403/2013 Kummissjoni

  Natural disasters

11-07-2013 E-008402/2013 Kummissjoni

  Measures for combating tax evasion in the European Union

25-04-2013 E-004641/2013 Kunsill

  Impact of an ageing population

25-04-2013 E-004640/2013 Kummissjoni

  Tackling unemployment in the EU

19-04-2013 E-004446/2013 Kummissjoni

Attivitajiet parlamentari fis-seduta plenarja għas-sitt leġiżlatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

37

Drittijiet tan-nisa fl-Afghanistan

24-04-2009 P6_CRE-REV(2009)04-24(5.1)

Appoġġ għat-tribunal speċjali għas-Sierra Leone

24-04-2009 P6_CRE-REV(2009)04-24(5.2)

Is-sitwazzjoni tar-Repubblika tal-Moldova (dibattitu)

23-04-2009 P6_CRE-REV(2009)04-23(15)

L-edukazzjoni għat-tfal tal-migranti (preżentazzjoni qasira)

01-04-2009 P6_CRE-REV(2009)04-01(21)

L-istat tar-relazzjonijiet transatlantiċi wara l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti (dibattitu)

25-03-2009 P6_CRE-REV(2009)03-25(7)

Il-multilingwiżmu, vantaġġ għall-Ewropa u impenn konġunt (preżentazzjoni qasira)

23-03-2009 P6_CRE-REV(2009)03-23(25)

Proposta/i għal riżoluzzjoni

1

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

4

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar miżuri biex jitwaqqfu l-ksenofobija, ir-razziżmu u d-diskriminazzjoni kontra r-Rumeni fl-Italja

23-03-2009 P6_DCL(2009)0040 Waqgħet

Dettalji

Daciana Octavia SÂRBU , Corina CREȚU , Ioan Mircea PAŞCU

Data tal-ftuħ : 23-03-2009
Data ta’ għeluq : 07-05-2009
Numru ta’ firmatarji : 30 - 08-05-2009

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-esproprjazzjoni abbużiva ta' diversi ċittadini Rumeni wara l-applikazzjoni ta' liġi qarrieqa marbuta mar-reġim ġuridiku dwar il-proprjetà

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Waqgħet

Dettalji

Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU

Data tal-ftuħ : 12-01-2009
Data ta’ għeluq : 14-04-2009
Numru ta’ firmatarji : 21 - 15-04-2009

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-traffikar tan-nisa għall-prostituzzjoni fl-Unjoni Ewropea

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Waqgħet

Dettalji

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Data tal-ftuħ : 10-03-2008
Data ta’ għeluq : 19-06-2008
Numru ta’ firmatarji : 189 - 19-06-2008

Dikjarazzjoni bil-miktub Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħtieġa li jiġu adottati miżuri biex jipproteġu monument storiku mhedded, il-Katidral Kattoliku Ruman ta' San Ġużepp (Sfântul Iosif) f'Bukarest (fir-Rumanija)

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Adottata

Dettalji

Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU

Data tal-ftuħ : 21-05-2007
Data ta’ għeluq : 27-09-2007
Adottata (data) : 11-10-2007
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2007)0435
Numru ta’ firmatarji : 424 - 27-09-2007

Mistoqsija/jiet parlamentari

14

  Measures to counter the social impact of rising unemployment in the EU

06-04-2009 E-3004/2009 Kummissjoni

  Prolongation of the internal labour market restrictions for Romanians after 1 January 2009

12-01-2009 E-0154/2009 Kummissjoni

  Reduction of development funding in the wake of the financial crisis

24-10-2008 E-5944/2008 Kummissjoni

  Assistance for less-favoured categories who have not paid pension or social security contributions

16-10-2008 E-5796/2008 Kummissjoni

  Commission aid for Romania following the floods this summer

28-08-2008 E-4748/2008 Kummissjoni

  Discrimination by the Italian Government and judicial authorities against the Roma

03-07-2008 P-3955/2008 Kummissjoni

  School violence

22-04-2008 E-2559/2008 Kummissjoni

Dikjarazzjonijiet (Is-seba' leġiżlatura parlamentari)

Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji