Daniel DALTON : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 08-01-2015 / 01-07-2019 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 08-01-2015 / 01-07-2019 : Conservative Party (ir-Renju Unit)

Membri 

 • 15-01-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 15-01-2015 / 02-04-2017 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku
 • 14-12-2016 / 18-01-2017 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

Sostitut 

 • 14-01-2015 / 13-12-2016 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 14-01-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 14-01-2015 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)
 • 14-01-2015 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 07-03-2018 / 12-12-2018 : Kumitat Speċjali dwar il-proċeduri tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI Lejn strateġija għall-kummerċ diġital  
- IMCO_AD(2017)606248 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar is-suġġett "Insalvaw il-ħajjiet: insaħħu s-sikurezza tal-karozzi fl-UE"  
- IMCO_AD(2017)606030 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018  
- IMCO_AD(2017)604889 -  
-
IMCO 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar politika industrijali komprensiva Ewropea dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar Blockchain: politika kummerċjali mfassla għall-ġejjieni  
- LIBE_AD(2018)626922 -  
-
LIBE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa, fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

The British delegation voted against the Stanishev report on visa-free travel for UK citizens because, although we strongly support visa-free travel both for UK citizens in the EU and for EU citizens in the UK, this issue was hijacked by Spanish demands for Gibraltar to be wrongly defined as a colony of the UK and for a ʻsolutionʼ to be found.
We cannot support the addition of this language, which is also a significant change to the original Parliament position.
We strongly support visa-free travel, but not if the cost is language which puts in doubt the sovereignty and right to self-determination of the people of Gibraltar.

L-istat tad-dritt fir-Rumanija (B8-0522/2018) EN  
 

On behalf of the UK Conservative Delegation:
Conservative MEPs are concerned about challenges to judicial independence in Romania and the ability of the country’s criminal justice system to tackle corruption and organised crime. However, by once again indulging in political grandstanding instead of seeking real solutions through deeper engagement and constructive dialogue, the European Parliament is making it more difficult to address these issues.
In particular, we cannot support attempts by the Parliament to extend its power to intervene in the domestic affairs of Member States and trigger punitive measures against them. Robust legal measures already exist in the EU to investigate and punish treaty breaches that undermine the rule of law and MEPs should not be attempting to politicise this process.
For these reasons we are opposing this motion for resolution.

Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) EN  
 

I voted to reject the mandate for negotiations because, although I support many of the aims of the report in tackling certain unfair trading practices, I have reservations about a number of the proposals contained within it. For instance, it specifically bans joint purchasing which is used by many small independent retailers, effectively a de facto ban on SMEs in the retail food sector. At the same time it expands the scope to include large manufacturers in the supply side, who have significantly more bargaining power than smaller retailers. Furthermore it arbitrarily bans some standard selling practices in the UK and other grocery markets that benefit the consumer, such as below cost selling for promotional purposes to introduce new products. These unnecessary changes will hurt consumer choice, raise consumer prices and will not in fact help suppliers.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar appoġġ biex jiżdiedu t-tojlits aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità fl-UE  
- P8_DCL(2016)0044 - Waqgħet  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 124 - 28-07-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni u titjiriet perikolużi ta’ ajruplani militari  
- P8_DCL(2015)0052 - Waqgħet  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Data tal-ftuħ : 05-10-2015
Data ta’ għeluq : 05-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 106 - 06-01-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji 

Dikjarazzjoni dwar il-parteċipazzjoni ta’ Membri f’avvenimenti organizzati minn partijiet terzi