Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej
 • Membru
 • ir-Renju Unit Conservative Party
 • Data tat-twelid: 31 ta' Jannar 1974, Oxford

Intervent(i) fis-seduta plenarja

265

L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-Stati Uniti (dibattitu)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(21)

Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE (dibattitu)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi (dibattitu)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(16)

Rapport(i) - bħala rapporteur

3

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

15

RAPPORT dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-flus deħlin jew ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005

LIBE ECON
08-12-2017 A8-0394/2017

RAPPORT dwar is-sistemi penitenzjarji u l-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

RAPPORT dwar ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

RAPPORT dwar il-pjattaformi online u s-suq uniku diġitali

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Opinjoni bħala rapporteur

4

OPINJONI Lejn strateġija għall-kummerċ diġital

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

OPINJONI dwar is-suġġett "Insalvaw il-ħajjiet: insaħħu s-sikurezza tal-karozzi fl-UE"

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

OPINJONI dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

OPINJONI dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Opinjoni bħala shadow rapporteur

25

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE

IMCO
20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/33/UE dwar il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija

TRAN
11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-importazzjoni ta' beni kulturali

LIBE
04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997

OPINJONI dwar il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu!

IMCO
05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ENISA, l-"Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà", u li jħassar ir-Regolament (UE) 526/2013, u li jikkonċerna ċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà")

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

OPINJONI dwar Strateġija Ewropea dwar Sistemi Kooperattivi ta' Trasport Intelliġenti

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

OPINJONI Lejn strateġija għall-kummerċ diġitali

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rispett għall-ħajja privata u l-protezzjoni ta' data personali f'komunikazzjoni elettronika u li jħassar id-Direttiva 2002/58/KE (Regolament dwar il-Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni istituzzjonali

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-flussi tad-data transatlantiċi

23-05-2016 B8-0643/2016

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istrateġija għall-benessri tal-annimali

24-11-2015 B8-1283/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku

21-10-2015 B8-1077/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-migrazzjoni u r-rifuġjati fl-Ewropa

07-09-2015 B8-0833/2015

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

2

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar appoġġ biex jiżdiedu t-tojlits aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità fl-UE

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Waqgħet

Dettalji

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 124 - 28-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni u titjiriet perikolużi ta’ ajruplani militari

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Waqgħet

Dettalji

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data tal-ftuħ : 05-10-2015
Data ta’ għeluq : 05-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 106 - 06-01-2016

Mistoqsijiet bil-miktub

65

  Advertising ban in the Czech Republic

10-07-2018 E-003767/2018 Kummissjoni

  Minimum durability of cosmetic products and associated labelling

18-05-2018 E-002682/2018 Kummissjoni

  Public procurement for the Gronda di Genova bypass project

18-04-2018 E-002189/2018 Kummissjoni

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Kummissjoni

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Kummissjoni

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Kummissjoni

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Kummissjoni

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Kummissjoni

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Kummissjoni

Mistoqsijiet orali

5

It-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-mistoqsijiet bil-miktub

10-01-2017 O-000003/2017 Kummissjoni

Il-paga minima baxxa tal-Ġermanja

24-05-2016 O-000081/2016 Kummissjoni

It-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-mistoqsijiet bil-miktub

05-05-2015 O-000046/2015 Kummissjoni

Sistemi ta' innovazzjoni agrikola tal-UE

30-04-2015 O-000045/2015 Kummissjoni

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

6

 

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/118 li jistabbilixxi l-miżuri ta' konservazzjoni fis-sajd għall-protezzjoni tal-ambjent marittimu fil-Baħar tat-Tramuntana (B8-0299/2018)

14-06-2018

(On behalf of the UK Conservative Delegation in the European Parliament) On 28 February 2017, Belgium, along with the UK, the Netherlands, France, Germany and Denmark submitted a joint recommendation to the Commission on fisheries management measures to improve the condition of the seabed by reducing the use of fishing gear that has contact with the seabed. The delegated act permits the testing of ‘alternative seabed- impacting fishing gear with specific authorisation’. Belgium initiated this joint recommendation to achieve good environmental status under the marine strategy framework directive. The Belgian Government has made it clear that no pulse technology will be used or tested in the four zones that this delegated act is to apply to. The Conservative Delegation therefore, see no good reason to oppose this delegated act. The Conservative Delegation fully supports the aims and objectives of the Belgian Government and the relevant North Sea Member States, including the UK, in improving the integrity of the seabed.

 

Il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni) (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Qafas Pluriennali għall-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għall-2018-2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Qafas Pluriennali għall-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għall-2018-2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels