Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej
 • Membru
 • ir-Renju Unit Conservative Party
 • Data tat-twelid: 31 ta' Jannar 1974, Oxford

Intervent(i) fis-seduta plenarja

258

Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE (dibattitu)

23-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-23(17)

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi (dibattitu)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(16)

Dibattitu topiku - L-aġenda dwar is-sigurtà tal-UE: sena wara l-attakki fi Brussell (dibattitu)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(13)

Tisħiħ tal-kontrolli fil-fruntieri esterni abbażi ta' bażijiet tad-dejta rilevanti (dibattitu)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(12)

Appoġġ għall-vittmi tat-thalidomide (B8-1341/2016, B8-1343/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.3)

Rapport(i) - bħala rapporteur

2

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

11

RAPPORT dwar is-sistemi penitenzjarji u l-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

RAPPORT dwar ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

RAPPORT dwar il-pjattaformi online u s-suq uniku diġitali

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

RAPPORT dwar l-Istrateġija għas-Suq Uniku

IMCO
03-05-2016 A8-0171/2016

RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki

IMCO
11-06-2015 A8-0186/2015

Opinjoni bħala rapporteur

4

OPINJONI Lejn strateġija għall-kummerċ diġital

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

OPINJONI dwar is-suġġett "Insalvaw il-ħajjiet: insaħħu s-sikurezza tal-karozzi fl-UE"

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

OPINJONI dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

OPINJONI dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Opinjoni bħala shadow rapporteur

21

OPINJONI Lejn strateġija għall-kummerċ diġitali

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rispett għall-ħajja privata u l-protezzjoni ta' data personali f'komunikazzjoni elettronika u li jħassar id-Direttiva 2002/58/KE (Regolament dwar il-Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali

IMCO
14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682

OPINJONI dwar Strateġija Spazjali għall-Ewropa

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602751

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju

IMCO
06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612

OPINJONI dwar aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

OPINJONI dwar "Lejn qafas kummerċjali ġdid bejn l-UE u t-Turkija u l-modernizzazzjoni tal-Unjoni Doganali"

LIBE
10-02-2017 LIBE_AD(2017)595635

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-Inizjattiva Ewropea dwar il-Cloud Computing

LIBE
14-12-2016 LIBE_AD(2016)593831

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw il-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

OPINJONI dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017

IMCO
06-09-2016 IMCO_AD(2016)584233

Proposta/i għal riżoluzzjoni

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-flussi tad-data transatlantiċi

23-05-2016 B8-0643/2016

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istrateġija għall-benessri tal-annimali

24-11-2015 B8-1283/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku

21-10-2015 B8-1077/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-migrazzjoni u r-rifuġjati fl-Ewropa

07-09-2015 B8-0833/2015

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

2

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar appoġġ biex jiżdiedu t-tojlits aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità fl-UE

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Waqgħet

Dettalji

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 124 - 28-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni u titjiriet perikolużi ta’ ajruplani militari

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Waqgħet

Dettalji

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data tal-ftuħ : 05-10-2015
Data ta’ għeluq : 05-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 106 - 06-01-2016

Mistoqsija/jiet parlamentari

66

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Kummissjoni

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Kummissjoni

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Kummissjoni

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Kummissjoni

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Kummissjoni

It-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-mistoqsijiet bil-miktub

10-01-2017 O-000003/2017 Kummissjoni

  Availability of help with Commission databases for applicants

29-08-2016 E-006357/2016 Kummissjoni

  Commission consultation on ancillary copyright

18-07-2016 E-005931/2016 Kummissjoni

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

3

 

Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Qafas Pluriennali għall-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għall-2018-2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Qafas Pluriennali għall-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għall-2018-2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels