MARIAN ZLOTEA : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 10-12-2007 / 16-02-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (ir-Rumanija)
  • 08-04-2008 / 16-02-2009 : Partidul Democrat-Liberal (ir-Rumanija)

Viċi President 

  • 16-07-2008 / 16-02-2009 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Membri 

  • 13-12-2007 / 16-02-2009 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
  • 14-01-2008 / 15-07-2008 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
  • 18-02-2008 / 16-02-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Sostitut 

  • 12-12-2007 / 16-02-2009 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
  • 18-12-2007 / 16-02-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Iżrael

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-Kummerċ Internazzjonali u l-Internet  
- IMCO_AD(2008)414964 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2002/21/KE dwar kwadru regolatorju komuni għan-networks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, 2002/19/KE dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta', networks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati, u 2002/20/KE dwar l-awtorizzazzjoni ta' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi  
- IMCO_AD(2008)404724 -  
-
IMCO 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tħassir ta' sentenzi politiċi mogħtija matul il-perjodu tar-reġimi komunisti fl-Ewropa  
- P6_DCL(2008)0077 - Waqgħet  
MARIAN ZLOTEA , Rareș-Lucian NICULESCU , Flaviu Călin RUS  
Data tal-ftuħ : 22-09-2008
Data ta’ għeluq : 15-01-2009
Numru ta’ firmatarji : 49 - 16-01-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sitwazzjoni ta’ l-obeżità fit-tfal  
- P6_DCL(2008)0072 - Waqgħet  
MARIAN ZLOTEA , Flaviu Călin RUS  
Data tal-ftuħ : 22-09-2008
Data ta’ għeluq : 15-01-2009
Numru ta’ firmatarji : 54 - 16-01-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ix-xandir ta' programmi tat-televixin b'kontenut vjolenti f'ħinijiet meta t-tfal ikunu qed jaraw it-televixin  
- P6_DCL(2008)0009 - Waqgħet  
Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE  
Data tal-ftuħ : 30-01-2008
Data ta’ għeluq : 08-05-2008
Numru ta’ firmatarji : 111 - 08-05-2008

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.