Rareș-Lucian NICULESCU : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (ir-Rumanija)

Viċi President 

  • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Membri 

  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Sostitut 

  • 16-07-2009 / 01-06-2010 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael
  • 02-06-2010 / 18-01-2012 : Kumitat għas-Sajd
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għas-Sajd

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-Ewropa, l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja - qafas politiku ġdid għat-turiżmu Ewropew  
- AGRI_AD(2011)452908 -  
-
AGRI 
OPINJONI dwar il-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tal-foresti u t-tagħrif dwarhom fl-UE: Il-preparazzjoni tal-foresti għat-tibdil fil-klima  
- AGRI_AD(2010)450698 -  
-
AGRI 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-Isfida Antimikrobika - Theddid li qed jiżdied mir-Reżistenza Antimikrobika  
- AGRI_AD(2012)494678 -  
-
AGRI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Tweġibiet għall-mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Membri lill-BĊE u għall-mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Artikolu 140, Artikolu 141 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-distribuzzjoni ġusta ta' sussidji agrikoli bejn l-Istati Membri ġodda u dawk antiki  
- P7_DCL(2010)0097 - Waqgħet  
Mariya GABRIEL , José BOVÉ , Rareș-Lucian NICULESCU , Dimitar STOYANOV , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Data tal-ftuħ : 13-12-2010
Data ta’ għeluq : 24-03-2011
Numru ta’ firmatarji : 145 - 24-03-2011
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-twaqqif ta' programm Erasmus għall-bdiewa żgħażagħ  
- P7_DCL(2010)0025 - Waqgħet  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Data tal-ftuħ : 19-04-2010
Data ta’ għeluq : 09-09-2010
Numru ta’ firmatarji : 135 - 09-09-2010
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-proklamazzjoni tad-9 ta' Novembru bħala l-"Ġurnata Ewropea tar-Rikonċiljazzjoni" fl-anniversarju tal-waqgħa tal-Ħajt ta' Berlin  
- P7_DCL(2009)0059 - Waqgħet  
Carlo FIDANZA , Esther de LANGE , Rareș-Lucian NICULESCU , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Marco SCURRIA  
Data tal-ftuħ : 04-11-2009
Data ta’ għeluq : 17-02-2010
Numru ta’ firmatarji : 82 - 17-02-2010

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji