Iuliu WINKLER : Dar 

Viċi President 

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 

Membru 

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja 

Sostitut 

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina 

L-aħħar attivitajiet 

L-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE (A8-0400/2018 - Yana Toom) RO  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) RO  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (A8-0142/2018 - Claude Rolin) RO  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 

Kuntatt