Kurt LECHNER : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 16-03-2012 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 16-03-2012 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (il-Ġermanja)

Viċi President 

 • 29-09-2009 / 12-02-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran
 • 19-01-2012 / 16-03-2012 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 16-09-2009 / 16-03-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq
 • 16-09-2009 / 16-03-2012 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 19-01-2012 / 16-03-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 13-02-2012 / 16-03-2012 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà reżidenzjali  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji