Elena VALENCIANO
 • Elena
  VALENCIANO
 • Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew
 • Viċi President
 • Spanja Partido Socialista Obrero Español
 • Data tat-twelid: 18 ta' Settembru 1960, Madrid

Gruppi politiċi

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 01.07.2014 / 12.12.2016 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 13.12.2016 / 16.04.2018 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Viċi President
 • 17.04.2018 ... : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Viċi President

Partiti nazzjonali

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Partido Socialista Obrero Español (Spanja)
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Partido Socialista Obrero Español (Spanja)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista Obrero Español (Spanja)

President

 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Viċi President

 • 14.09.2017 ... : Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu

Membru

 • 21.07.1999 / 17.02.2000 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Kumitat dwar il-Jeddijiet tan-Nisa u Opportunitajiet Indaqs.
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Polonja
 • 18.02.2000 / 14.01.2002 : Kumitat dwar Industrija, Kummerc Barrani, Ricerka u Energija
 • 13.12.2000 / 29.11.2001 : Kumitat Temporanju dwar il-genetika umana u teknologiji ohra godda fil-medicina moderna
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Il-Kumitat għall-Jeddijiet tan-Nisa u l-Opportunitajiet Indaqs
 • 17.01.2002 / 06.02.2002 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 15.09.2004 / 14.03.2007 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Kumitat temporanju dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasportazzjoni u ż-żamma illegali ta' priġunieri
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 15.03.2007 / 31.03.2008 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun
 • 01.07.2014 / 06.07.2014 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 19.01.2017 ... : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 19.01.2017 ... : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 02.02.2017 ... : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali
 • 12.09.2017 / 13.09.2017 : Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu

Sostitut

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Kumitat dwar l-Impieg u Affarijiet Socjali
 • 17.01.2002 / 29.01.2002 : Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
 • 07.02.2002 / 12.03.2002 : Il-Kumitat għall-Libertajiet u l-Jeddijiet taċ-Ċittadini, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni
 • 13.03.2002 / 19.07.2004 : Il-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 14.03.2007 / 31.03.2008 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 14.07.2014 ... : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 19.01.2017 / 12.10.2017 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 02.02.2017 ... : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 13.10.2017 ... : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Attivitajiet parlamentari fis-seduta plenarja għas-sitt leġiżlatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

21

Pjan ta' ħidma għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010 (dibattitu)

12-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-12(19)

Moratorium fuq il-piena tal-mewt (dibattitu)

31-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-31(15)

Piena tal-mewt lil staff mediku fil-Libja (dibattitu)

17-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-17(7)

Rapport annwali ta' l-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem (dibattitu)

12-12-2006 P6_CRE-REV(2006)12-12(19)

Sitwazzjoni fid-Darfur (dibattitu)

27-09-2006 P6_CRE-REV(2006)09-27(9)

Żvilupp u Migrazzjoni (dibattitu)

06-07-2006 P6_CRE-REV(2006)07-06(3)

Sitwazzjoni tal-priġunieri fi Gwantanamo (dibattitu)

31-05-2006 P6_CRE-REV(2006)05-31(12)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

Opinjoni bħala rapporteur

1

OPINJONI dwar il-pjan direzzjonali għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010

DEVE
07-11-2006 DEVE_AD(2006)378600

Proposta/i għal riżoluzzjoni

70

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar il-każ tal-ġurnalista Afgan Perwiż Kambakhsh

12-03-2008 RC-B6-0112/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the journalist Perwez Kambakshh

11-03-2008 B6-0118/2008

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar il-provinċja ta’ Kivu tat-Tramuntana

20-02-2008 RC-B6-0080/2008

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le Nord Kivu

19-02-2008 B6-0085/2008

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in the Democratic Republic of Congo

15-01-2008 B6-0044/2008

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdita

12-12-2007 RC-B6-0526/2007

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar Comfort Women

12-12-2007 RC-B6-0525/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on Comfort Women

11-12-2007 B6-0542/2007

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  MOTION FOR A RESOLUTION on Women's Rights in Saudi Arabia

11-12-2007 B6-0540/2007

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar is-Somalja

14-11-2007 RC-B6-0454/2007

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

2

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-traffikar tan-nisa għall-prostituzzjoni fl-Unjoni Ewropea

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Waqgħet

Dettalji

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Data tal-ftuħ : 10-03-2008
Data ta’ għeluq : 19-06-2008
Numru ta’ firmatarji : 189 - 19-06-2008

  Written declaration on the need to end the connection between business travellers and the trafficking of women and children into forced prostitution

24-10-2005 P6_DCL(2005)0062 Waqgħet

Dettalji

Elizabeth LYNNE , Elena VALENCIANO , Anna ZÁBORSKÁ , Simon COVENEY

Data tal-ftuħ : 24-10-2005
Data ta’ għeluq : 24-01-2006
Numru ta’ firmatarji : 265 - 24-01-2006

Mistoqsija/jiet parlamentari

54

  Proposal to establish a legally binding contract for legal immigrants

25-02-2008 E-1277/2008 Kummissjoni

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0815/2008 Kummissjoni

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0814/2008 Kunsill

  Closure of the women's magazine 'Zanan' in Iran

07-02-2008 E-0775/2008 Kummissjoni

  Death sentence imposed on a journalist in Afghanistan

30-01-2008 P-0542/2008 Kunsill

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0232/2008 Kummissjoni

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0231/2008 Kunsill

  Adoptions in Nepal

12-10-2007 E-5223/2007 Kummissjoni

  Blackwater mercenaries

04-10-2007 P-5046/2007 Kunsill

Attivitajiet parlamentari fis-seduta plenarja għall-ħames leġiżlatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

20

  Women in south-eastern Europe

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(6)

  Philippines: end of the moratorium on the death penalty

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(8)

  Gender equality in development cooperation

17-12-2003 P5_CRE(2003)12-17(11)

  Subsidy package - Community action programmes

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(1)

  Vote

22-10-2003 P5_CRE(2003)10-22(4)

  Women's rights

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(8)

  Health and poverty reduction in developing countries

03-09-2003 P5_CRE(2003)09-03(11)

  DAPHNE II (2004 – 2008)

02-09-2003 P5_CRE(2003)09-02(13)

  Breast cancer

05-06-2003 P5_CRE(2003)06-05(1)

  Poverty reduction in developing countries

14-05-2003 P5_CRE(2003)05-14(12)

Rapport(i) - bħala rapporteur

2

  Report on female genital mutilation - Committee on Women's Rights and Equal Opportunities

FEMM
17-07-2001 A5-0285/2001

Proposta/i għal riżoluzzjoni

12

  PROPOSAL FOR A RECOMMENDATION on the reform of the Conventions on drugs

23-12-2002 B5-0541/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights dialogue with Iran

23-10-2002 RC-B5-0548/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria: the case of Mrs Amina Lawal

04-09-2002 RC-B5-0466/2002

  Proposition de résolution sur la condamnation à mort d'Amina Lawal au Nigéria

02-09-2002 B5-0470/2002

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Proposal for a resolution On women's human rights violation in Nigeria

08-04-2002 B5-0236/2002

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on women in Afghanistan

12-12-2001 RC-B5-0763/2001

  Proposition de Résolution (ART. 50) Sur les femmes en Afghanistan

10-12-2001 B5-0766/2001

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mistoqsija/jiet parlamentari

30

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-02-2004 E-0497/2004 Kummissjoni

  Research into Spanish Labour Ministry bursaries

11-02-2004 E-0496/2004 Kummissjoni

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-12-2003 P-3911/2003 Kummissjoni

  Impact of the enlargement of the port of Altea on flora and fauna

09-12-2003 E-3668/2003 Kummissjoni

  HIV/AIDS in China

09-10-2003 P-3053/2003 Kummissjoni

  Disappearance of women and girls in Mexico

03-09-2003 H-0533/2003 Kunsill

  Discrimination against pregnant women in grants made by the Ministry of Labour in Spain

02-07-2003 E-2188/2003 Kummissjoni

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G354
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07135
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G354
  1047 Brussels