Joseph DAUL : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - President

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Franza)

Membri 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Konferenza tal-Presidenti
  • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Kumitat għas-Sajd

Sostitut 

  • 16-07-2009 / 21-10-2009 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
  • 16-09-2009 / 03-12-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-istabbiliment ta’ protokoll komuni biex jiġi ċċelebrat Jum l-Ewropa fl-Istati Membri kollha  
- P7_DCL(2013)0021 - Waqgħet  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Data tal-ftuħ : 21-10-2013
Data ta’ għeluq : 21-01-2014
Numru ta’ firmatarji : 77 - 23-01-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar in-nomina tal-kultura tal-inbid bħala wirt dinji intanġibbli tal-umanità  
- P7_DCL(2013)0009 - Waqgħet  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Data tal-ftuħ : 20-05-2013
Data ta’ għeluq : 20-08-2013
Numru ta’ firmatarji : 132 - 20-08-2013
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kummerċ internazzjonali bħala strument għall-iżvilupp ekonomiku sostenibbli u għall-ħarsien tal-konsumaturi  
- P7_DCL(2012)0016 - Waqgħet  
Joseph DAUL , Enrique GUERRERO SALOM , Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA  
Data tal-ftuħ : 17-04-2012
Data ta’ għeluq : 13-09-2012
Numru ta’ firmatarji : 287 - 13-09-2012

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji