Hervé NOVELLI : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 04-02-2002 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
  • 05-02-2002 / 06-03-2002 : Grupp tal-Partit Liberali, Demokratiku u Riformista - Membru
  • 07-03-2002 / 16-06-2002 : Grupp tal-Partit Liberali, Demokratiku u Riformista - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 16-06-2002 : Démocratie libérale (Franza)

Viċi President 

  • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)

Membri 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
  • 17-01-2002 / 16-06-2002 : Il-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni

Sostitut 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Industrija, Kummerc Barrani, Ricerka u Energija
  • 17-01-2002 / 04-02-2002 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija
  • 14-03-2002 / 16-06-2002 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Motion for resolution(Rule 50) on the human rights situation in Chad EN  
- B5-0088/2000  

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura