Thierry de LA PERRIERE : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 30-01-2001 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Membru
  • 31-01-2001 / 19-07-2004 : Membri mhux marbuta

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Franza)
  • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Franza)

Membri 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Kultura, Zghazagh, Edukazzjoni, l-Mezzi u Sport
  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjonijiet lejn il-kumitati ta’ kooperazzjoni parlamentari ghar-relazzjonijiet ma’ l-Armenja, Azerbaijan u Gorgja
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Kultura, iż-Żgħażagħ, l- Edukazzjoni, il-Mezzi tal-Komunikazzjoni u l-Isport
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delagazzjoni lejn il-Kumitati ta’ Kooperazzjoni Parlamentari UE-Armenja, UE-Azerbaijan u UE-Gorgja

Sostitut 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Industrija, Kummerc Barrani, Ricerka u Energija
  • 17-01-2002 / 10-03-2003 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura