Camilo NOGUEIRA ROMÁN : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Bloque Nacionalista Galego (Spanja)

Membri 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Politika Regjonali, Trasport u Turizmu
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika t’Isfel u l-MERCOSUR
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Politika Reġjonali, it-Trasport u t-Turiżmu
 • 07-02-2002 / 08-10-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika t’Isfel u l-MERCOSUR
 • 09-10-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Il-Kumitat Temporanju għat-Titjib tas-Sigurtà fuq il-Baħar

Sostitut 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Biedja u Zvilupp Rurali
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar is-Sajd
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kumitat dwar is-Sajd
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report on the 11th Annual Report on the Structural Funds (1999) - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0247/2001 -  
-
RETT 
Report on the proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Protocol setting out, for the period 1 July 2000 to 30 June 2003, the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Côte d'Ivoire on fishing off the coast of Côte d'Ivoire - Committee on Fisheries EN  
- A5-0011/2001 -  
-
PECH 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the recognition of the right to self-determination EN  
- P5_DCL(2004)0029 - Waqgħet  
Miquel MAYOL i RAYNAL , Ian HUDGHTON , Nelly MAES , Camilo NOGUEIRA ROMÁN , Josu ORTUONDO LARREA  
Data tal-ftuħ : 19-04-2004
Data ta’ għeluq : 06-05-2004
Numru ta’ firmatarji : 21 - 06-05-2004