Rocco BUTTIGLIONE : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 10-06-2001 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 10-06-2001 : Cristiani democratici uniti (l-Italja)

Membri 

  • 21-07-1999 / 10-06-2001 : Kumitat dwar il-Libertajiet u l-Jeddijiet tac-Cittadini, Gustizzja u Affarijiet Interni
  • 06-10-1999 / 10-06-2001 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika Centrali u l-Messiku
  • 13-12-2000 / 10-06-2001 : Kumitat Temporanju dwar il-genetika umana u teknologiji ohra godda fil-medicina moderna

Sostitut 

  • 21-07-1999 / 10-06-2001 : Kumitat dwar Kultura, Zghazagh, Edukazzjoni, l-Mezzi u Sport
  • 08-10-1999 / 10-06-2001 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Repubblika Ceka
  • 08-10-1999 / 10-06-2001 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Latvja
  • 06-07-2000 / 10-06-2001 : Kumitat Temporanju dwar is-sistema ta’ intercezzjoni Echelon

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Motion for a resolution on Iraq EN  
- B5-0626/2000  

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura