Massimo CARRARO : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (l-Italja)

Membri 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Industrija, Kummerc Barrani, Ricerka u Energija
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Izvizzera, Izlanda u Norvegja
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Slovenja

Sostitut 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Ungerija
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Politika Reġjonali, it-Trasport u t-Turiżmu
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Mag]qud UE-Ungerija

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report on the communication of the Commission to the Council, the European Parliament on the Organisation and Management of the Internet - International and European Policy Issues 1998 - 2000 Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0063/2001 -  
-
ITRE 
Report on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreements between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part (7620/2000 - COM(1999)229 - C5-0204/2000): - on the free movement of persons (9748/1999 - C5-0197/2000-1999/0103(AVC)); - on air transport (9749/1999-C5-0198/2000 - 1999/104(AVC)); - on the carriege of goods and passengers by rail and road (9750/1999 - C5-0199/2000-1999/0105(AVC)); - on scientific and technological cooperation between the European Community and the European Atomic Energy Community,of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part (9751/1999 - C5-0200/2000-1999/0106(AVC)); - on certain aspects relating to public procurement (9752/1999 - C5-0201/2000-1999/0107(AVC)); - on trade in agricultural products (9753/1999 - C5-0202/2000-1999/0108(AVC)); - on mutual recognition in relation to conformity assessment between the European Community and the Swiss Confederation (9755/1999 - C5-0203/2000-1999/0109(AVC)) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0118/2000 -  
-
ITRE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the fight against terrorism and respect for human rights EN  
- P5_DCL(2002)0004 - Waqgħet  
Massimo CARRARO , Fiorella GHILARDOTTI , Guido BODRATO , Luigi COCILOVO  
Data tal-ftuħ : 12-03-2002
Data ta’ għeluq : 12-06-2002
Numru ta’ firmatarji : 27 - 13-06-2002