Stefano ZAPPALA' : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (l-Italja)

Viċi President 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Membri 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġislattiv tal-Palestina
 • 31-01-2007 / 14-02-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġislattiv tal-Palestina
 • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Sostitut 

 • 15-09-2004 / 17-10-2006 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Kazakastan, UE-Kirgiżstan u UE-Uzbekistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Taġikistan, it-Turkmenistan, u l-Mongolja
 • 15-09-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Kumitat temporanju dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasportazzjoni u ż-żamma illegali ta' priġunieri
 • 18-10-2006 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi (inkluża il-Libja)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 09-02-2007 / 17-06-2008 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi (inkluża il-Libja)

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-ħolqien ta' Qafas Ewropew ta' Kwalifiki  
- IMCO_AD(2006)374034 -  
-
IMCO 
OPINION on the draft Treaty establishing a Constitution for Europe EN  
- LIBE_AD(2004)347107 -  
-
LIBE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sinifikat tal-professjonijiet liberali għall-Ewropa  
- P6_DCL(2008)0056 - Waqgħet  
Angelika NIEBLER , Stefano ZAPPALA' , Patrizia TOIA , Françoise GROSSETÊTE , Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES  
Data tal-ftuħ : 16-06-2008
Data ta’ għeluq : 23-10-2008
Numru ta’ firmatarji : 209 - 23-10-2008
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħarsien ta' l-ispiżjara Ewropej  
- P6_DCL(2008)0013 - Waqgħet  
Adriana POLI BORTONE , Patrizia TOIA , Stefano ZAPPALA' , Nicola ZINGARETTI  
Data tal-ftuħ : 30-01-2008
Data ta’ għeluq : 08-05-2008
Numru ta’ firmatarji : 174 - 08-05-2008

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.