Anne E. JENSEN : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (id-Danimarka)

Viċi President 

 • 08-07-2010 / 30-06-2011 : Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Baġits
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 17-06-2010 / 07-07-2010 : Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Baġits

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 12-05-2011 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Kumitat Speċjali dwar il-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali
 • 13-05-2011 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI proposta għal direttiva tal-Kunsill li timplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji  
- BUDG_AD(2013)506353 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar sistema komuni ta’ taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2008/7/KE  
- BUDG_AD(2012)483532 -  
-
BUDG 
OPINJONI dwar il-futur tal-appoġġ baġitarju tal-UE lil pajjiżi li qed jiżviluppaw  
- BUDG_AD(2011)460617 -  
-
BUDG 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-kwittanza b’rabta mal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2012  
- ECON_AD(2014)524722 -  
-
ECON 
OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2012  
- ECON_AD(2014)524721 -  
-
ECON 
OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2012  
- ECON_AD(2014)524720 -  
-
ECON 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-edukazzjoni u l-impjieg għal persuni b'disturbi ġeneralizzati tal-awtiżmu u sfidi simili  
- P7_DCL(2013)0025 - Waqgħet  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Data tal-ftuħ : 09-12-2013
Data ta’ għeluq : 09-03-2014
Numru ta’ firmatarji : 160 - 10-03-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-Karta Ewropea għal Persuni b'Diżabilità  
- P7_DCL(2013)0008 - Waqgħet  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Data tal-ftuħ : 20-05-2013
Data ta’ għeluq : 20-08-2013
Numru ta’ firmatarji : 347 - 20-08-2013

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji