Maria CARRILHO : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista (il-Portugall)

President 

 • 06-09-2001 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika Centrali u l-Messiku
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Asja t’Isfel u l-Assocjazzjoni ta’ l-Asja t’Isfel ghall-Kooperazzjoni Regjonali (SAARC)

Membri 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 11-11-1999 / 26-09-2001 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi tal-Maghreb u l-Unjoni Arbija tal-Maghreb
 • 06-09-2001 / 14-01-2002 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie

Sostitut 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin, Drittijiet Umani, Politika ta’ Sigurta’ Komuni u Difiza
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet Umani, il-Politika ta' Sigurtà Komuni u Difiża

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report on the proposal for a European Parliament and Council regulation on operations to aid uprooted people in Asian and Latin American developing countries - Committee on Development and Cooperation EN  
- A5-0228/2001 -  
-
DEVE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura