Paulo CASACA : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista (il-Portugall)

President 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 14-03-2007 / 25-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Assemblea Parlamentari tan-NATO

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għas-Sajd
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran
 • 22-09-2004 / 25-03-2007 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Kumitat temporanju għall-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għas-Sajd
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Baġit
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għas-Sajd
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran
 • 26-03-2007 / 02-09-2008 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Assemblea Parlamentari tan-NATO

Sostitut 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Awstralja u New Zealand
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Awstralja u New Zealand
 • 16-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINION Proposal for a Council regulation laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union EN  
- BUDG_AD(2005)355400 -  
-
BUDG 
OPINION Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 EN  
- PECH_AD(2005)349920 -  
-
PECH 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-titjib tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-Kurdi Iranjani  
- P6_DCL(2009)0035 - Waqgħet  
André BRIE , Paulo CASACA , Bill NEWTON DUNN , Nickolay MLADENOV  
Data tal-ftuħ : 23-03-2009
Data ta’ għeluq : 07-05-2009
Numru ta’ firmatarji : 48 - 08-05-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-importanza tad-drittijiet tax-xogħol u tal-ħaddiema fl-UE  
- P6_DCL(2009)0025 - Waqgħet  
Philip BUSHILL-MATTHEWS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Thomas MANN , Luigi COCILOVO , Paulo CASACA  
Data tal-ftuħ : 09-03-2009
Data ta’ għeluq : 07-05-2009
Numru ta’ firmatarji : 146 - 08-05-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar li nħeġġu lill-Istati Membri biex jinkludu l-Ħeżbollaħ fil-lista terroristika ta’ l-UE  
- P6_DCL(2008)0057 - Waqgħet  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Paulo CASACA , Jana HYBÁŠKOVÁ , Józef PINIOR , Helga TRÜPEL  
Data tal-ftuħ : 16-06-2008
Data ta’ għeluq : 23-10-2008
Numru ta’ firmatarji : 78 - 23-10-2008

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.