Margrietus van den BERG : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 31-08-2007 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 31-08-2007 : Partij van de Arbeid (in-Netherlands)

Viċi President 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Komunità Andina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 01-02-2007 / 31-08-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Komunità Andina

Membri 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Komunità Andina
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Kumitat temporanju għall-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 23-05-2007 / 31-08-2007 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euro-Latina-Amerikana

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 15-09-2004 / 31-08-2007 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 31-01-2007 / 31-08-2007 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 31-01-2007 / 31-08-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-għajnuna ta' l-UE għall-Kummerċ  
- DEVE_AD(2006)378787 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar koperazzjoni ta' żvilupp akbar u aħjar: il-pakkett ta' għajnuna effikaċi ta' l-2006  
- INTA_AD(2006)374232 -  
-
INTA 
OPINION Proposal for a Council regulation: European Fisheries Fund EN  
- DEVE_AD(2005)353394 -  
-
DEVE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on forced labour in Chinese prisons EN  
- P6_DCL(2006)0040 - Waqgħet  
Margrietus van den BERG , Jean-Marie CAVADA , Harlem DÉSIR , Caroline LUCAS  
Data tal-ftuħ : 15-05-2006
Data ta’ għeluq : 15-09-2006
Numru ta’ firmatarji : 129 - 15-09-2006
Dikjarazzjoni bil-miktub on the need to establish more and fairer trade relations with Africa EN  
- P6_DCL(2005)0032 - Waqgħet  
Johan VAN HECKE , Maria MARTENS , Margrietus van den BERG , Luisa MORGANTINI  
Data tal-ftuħ : 23-05-2005
Data ta’ għeluq : 23-08-2005
Numru ta’ firmatarji : 50 - 23-08-2005
Dikjarazzjoni bil-miktub on the 'Le Joola' EN  
- P6_DCL(2004)0062 - Waqgħet  
Margrietus van den BERG , Marianne THYSSEN , Joost LAGENDIJK , Antonius MANDERS  
Data tal-ftuħ : 16-12-2004
Data ta’ għeluq : 16-03-2005
Numru ta’ firmatarji : 45 - 16-03-2005

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.