Emmanouil BAKOPOULOS : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew – Xellug Nordiku tal-Ħodor - Membru
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew – Xellug Nordiku tal-Ħodor - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Dimokratiko Kinoniko Kinima (il-Greċja)

Viċi President 

 • 22-07-1999 / 03-10-1999 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Ungerija

Membri 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Politika Regjonali, Trasport u Turizmu
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Estonja
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Politika Reġjonali, it-Trasport u t-Turiżmu
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Izvizzera, Izlanda u Norvegja
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Il-Kumitat Temporanju għat-Titjib tas-Sigurtà fuq il-Baħar

Sostitut 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
 • 04-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Ungerija
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Repubblika Slovakka

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report I. on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Committee on Safe Seas and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships (COM(2000)0489 - C5-0475/00 - 2000/0236 (COD)); and II. on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending the Directives on maritime safety and the prevention of pollution from ships (COM(2000)0489 - C5-0476/00 - 2000/0237 (COD)) - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0031/2001 -  
-
RETT 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura