• Caroline   LUCAS  

Caroline LUCAS : Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-benessri tal-annimali ta' kumpanija  
- P7_DCL(2010)0026 - Waqgħet  
Carl SCHLYTER , Marit PAULSEN , Caroline LUCAS , Janusz WOJCIECHOWSKI , Daciana Octavia SÂRBU  
Data tal-ftuħ : 19-04-2010
Data ta’ għeluq : 09-09-2010
Numru ta’ firmatarji : 226 - 09-09-2010
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni ta' alternattivi għar-riċerka u l-ittestjar fuq l-annimali  
- P7_DCL(2009)0053 - Waqgħet  
Raül ROMEVA i RUEDA , Caroline LUCAS , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Gerben-Jan GERBRANDY  
Data tal-ftuħ : 07-10-2009
Data ta’ għeluq : 21-01-2010
Numru ta’ firmatarji : 159 - 21-01-2010