John BOWIS : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (ir-Renju Unit)

Viċi President 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġislattiv tal-Palestina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġislattiv tal-Palestina
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 30-08-2004 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tan-Nofsinhar ta' l-Ażja u l-Assoċjazzjoni tan-Nofsinhar ta' l-Ażja għall-Koperazzjoni Reġjonali (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 31-01-2007 / 14-03-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tuberkulożi  
- P6_DCL(2009)0038 - Waqgħet  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Data tal-ftuħ : 23-03-2009
Data ta’ għeluq : 07-05-2009
Numru ta’ firmatarji : 195 - 08-05-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta' depożitu u ta' ritorn għall-bottijiet tax-xorb tal-metall fl-Unjoni Ewropea  
- P6_DCL(2008)0091 - Waqgħet  
Hélène GOUDIN , Nils LUNDGREN , Henrik LAX , John BOWIS  
Data tal-ftuħ : 20-10-2008
Data ta’ għeluq : 05-02-2009
Numru ta’ firmatarji : 123 - 09-02-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prijoritajiet tal-ġlieda kontra l-marda ta’ Alzheimer  
- P6_DCL(2008)0080 - Adottata  
Françoise GROSSETÊTE , John BOWIS , Katalin LÉVAI , Jan Tadeusz MASIEL , Antonios TRAKATELLIS  
Data tal-ftuħ : 08-10-2008
Data ta’ għeluq : 05-02-2009
Adottata (data) : 19-02-2009
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2009)0081
Numru ta’ firmatarji : 465 - 05-02-2009

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.