Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew
 • Membru
 • ir-Renju Unit Labour Party

Intervent(i) fis-seduta plenarja

777

Is-sitwazzjoni fl-Iran (dibattitu)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(12)

Is-sitwazzjoni fil-Kenja (dibattitu)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(13)

Diskorsi ta’ minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

15-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-15(19)

Libertà tal-espressjoni fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ ta' Nguyen Van Hoa

14-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-14(5.1)

Projbizzjoni, fl-UE kollha, ta' simboli u slogans Nazisti u faxxisti (dibattitu)

13-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-13(22)

Sitwazzjoni tar-Rohingya (dibattitu)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Il-klassifikazzjoni tal-istrumenti ta' dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza (dibattitu)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(2)

Il-libertà tal-esperssjoni fis-Sudan, b'mod partikolari l-każ ta' Mohamed Zine El Abidine

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

5

Opinjoni bħala rapporteur

2

OPINJONI dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

OPINJONI dwar it-tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Opinjoni bħala shadow rapporteur

3

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 480/2009 li jistabbilixxi Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

OPINJONI dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 466/2014/UE li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Proposta/i għal riżoluzzjoni

181

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istat tad-dritt f'Malta

10-11-2017 B8-0596/2017

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE

24-10-2017 B8-0578/2017

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/riv. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar l-istrateġija tal-UE rigward is-Sirja

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ksib tas-soluzzjoni ta' żewġ stati fil-Lvant Nofsani

15-05-2017 B8-0346/2017

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

9

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-appoġġ għall-"Odysseus" għat-tnedija mill-ġdid tas-Servizz Volontarju Ewropew

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Waqgħet

Dettalji

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Data tal-ftuħ : 03-10-2016
Data ta’ għeluq : 03-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 91 - 04-01-2017

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar sensibilizzazzjoni aqwa fost iċ-ċittadini dwar id-Direttiva tal-UE dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Waqgħet

Dettalji

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Data tal-ftuħ : 09-05-2016
Data ta’ għeluq : 09-08-2016
Numru ta’ firmatarji : 64 - 28-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar Strateġija tal-UE għall-Problema ta' Persuni Mingħajr Dar

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Waqgħet

Dettalji

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 310 - 28-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prijoritizzazzjoni ta' Strateġija Ewropea dwar id-Demenzja

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Waqgħet

Dettalji

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Data tal-ftuħ : 11-04-2016
Data ta’ għeluq : 11-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 139 - 12-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-rispons li għandu jingħata għall-isfidi ppreżentati mill-Indiċi Globali tal-Ġuħ

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Waqgħet

Dettalji

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data tal-ftuħ : 24-02-2016
Data ta’ għeluq : 24-05-2016
Numru ta’ firmatarji : 61 - 25-05-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kaċċa għat-trofej

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Waqgħet

Dettalji

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Data tal-ftuħ : 18-01-2016
Data ta’ għeluq : 18-04-2016
Numru ta’ firmatarji : 134 - 19-04-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-donazzjoni ta' ikel mhux mibjugħ u tajjeb għall-konsum lill-istituti tal-karità

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Magħluqa bmaġġoranza

Dettalji

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data tal-ftuħ : 14-10-2015
Data ta’ għeluq : 14-01-2016
Adottata (data) : 14-01-2016
Il-lista ta' firmatarji hija ppubblikata fl-Anness 01 għall-Minuti tat-18-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 388 - 15-01-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni tad-deistituzzjonalizzazzjoni ta' persuni b'diżabilità fl-UE

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Waqgħet

Dettalji

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Data tal-ftuħ : 25-03-2015
Data ta’ għeluq : 25-06-2015
Numru ta’ firmatarji : 128 - 26-06-2015

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar in-nuqqas ta' faċilitajiet għall-kura tat-tfal b'diżabilità wara l-ħin tal-iskola fl-UE

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Waqgħet

Dettalji

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data tal-ftuħ : 09-03-2015
Data ta’ għeluq : 09-06-2015
Numru ta’ firmatarji : 175 - 10-06-2015

Mistoqsija/jiet parlamentari

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Kummissjoni

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Kummissjoni

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Kummissjoni

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Kummissjoni

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Kummissjoni

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Kummissjoni

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Kummissjoni

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Kummissjoni

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Kummissjoni

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Kummissjoni

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

91

 

Sitwazzjoni tar-Rohingya (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)

14-12-2017

625 000 Rohingya have fled their homes. Nearly half a million of them are in need of health and food assistance, and many of them are children under five. The UN Human Rights chief said last week that the atrocities committed by state forces may amount to genocide.
I voted in favour of this resolution which calls for decisive measures to bring pressure to bear on Myanmar authorities and military to stop the bloodshed and ensure any repatriations happen in a fully informed and voluntary manner, with the rights of Rohingya fully respected.

 

Implimentazzjoni tad-direttiva dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)

14-12-2017

Labour MEPs support this proposal which calls for united, effective action to eradicate sexual abuse and exploitation and, more generally, all sexual crimes against children, and for the full and correct transposition of the Directive on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography.

 

Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2016 (A8-0387/2017 - Notis Marias)

14-12-2017

This report highlights the main activities of the petitions committee which are based on citizens' petitions to the Parliament. The committee has the potential to reconnect institutions and EU citizens by directly involving them and assessing the impact of Community legislation on their everyday lives.

 

Strateġija Ewropea għal Mobilità b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)

14-12-2017

Transport represents almost a quarter of Europe’s greenhouse gas emissions and is the main cause of air pollution in cities. This has an impact on the health of millions of EU citizens and on the environment around us. The adoption of this initiative report calls for a change towards more sustainable modes of transport, a deployment of alternative fuels infrastructure and an ambitious action plan for the market uptake of electric vehicles. A shift to low-emission mobility is a key factor in reaching COP21 goals; this shift requires radical action of users, civil society, social partners, SMEs, start-ups and major corporations. In addition, the European automotive industry must adapt to mobility transition and also ensure socially fair and sustainable production standards

 

Il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

I voted in favour of the resolution on the state of play of negations with the UK to ensure we don't lose the guarantees that have been achieved so far, increasing the risk of a no deal Brexit, which would but be disastrous for all citizens, whether from the EU or the UK.
However, this is not a blank cheque to the UK government.
The resolution makes clear that we will continue to push for greater certainty, and continue to argue citizens’ rights should be protected.
On workers' rights, we will fight to ensure the Tories do not take Britain out of the social chapter, and we will fight to keep other major EU rights such as consumer rights and environmental protections.
Labour will continue to fight for a deal that works for citizens, businesses and safeguards the Good Friday Agreement.

 

Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2016 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)

13-12-2017

I voted in favour of this report which assesses the state of play of the human rights and democracy challenges in third countries and the parliamentary scrutiny of human rights in external policies for the year 2016. The rapporteur also seeks to clarify the cycle of human rights policy-making within the European Union. The rapporteur sees the role of Parliament as essential for the mainstreaming of human rights in the EU’s external policy.

 

Hong Kong, 20 sena wara li għadda f'idejn iċ-Ċina (A8-0382/2017 - Alyn Smith)

13-12-2017

President, I voted in favour of this report on the situation in Hong Kong 20 years after the handover from the UK.

 

Ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni (A8-0374/2017 - Linnéa Engström)

12-12-2017

I voted in favour of this report, which sets out a new legislative framework with transparent and harmonised rules for managing fishing authorisations for vessels from the EU fishing in third—country waters, and third—country vessels fishing in EU waters.

 

Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

12-12-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (A8-0198/2017 - Udo Bullmann, José Manuel Fernandes)

12-12-2017

I voted in favour of extending the lifetime and raising the investment target of the European Fund for Strategic Investment. It is a very important tool to tackle the current investment gap in Europe. It supports investment for innovative projects and small businesses. Based on experience and lessons learned, EFSI 2.0 also introduces several technical improvements.

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels