Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew
 • Membru
 • ir-Renju Unit Labour Party

Intervent(i) fis-seduta plenarja

793

Il-Burundi (dibattitu)

05-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-05(4.3)

Tifqigħa tal-Ebola fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (dibattitu)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(20)

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.2)

Ftehim nukleari mal-Iran (dibattitu)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(10)

Relazzjonijiet UE-NATO (dibattitu)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(16)

Il-Filippini

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(6.2)

Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Is-sitwazzjoni fir-Russja (dibattitu)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Prospettivi ta' paċi għall-peniżola Koreana fid-dawl tal-iżviluppi riċenti (dibattitu)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

5

Opinjoni bħala rapporteur

2

OPINJONI dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

OPINJONI dwar it-tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Opinjoni bħala shadow rapporteur

5

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima X - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612252

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612251

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 480/2009 li jistabbilixxi Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

OPINJONI dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 466/2014/UE li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni istituzzjonali

183

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Filippini

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0202/2018

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istat tad-dritt f'Malta

10-11-2017 B8-0596/2017

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE

24-10-2017 B8-0578/2017

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/riv. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

9

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-appoġġ għall-"Odysseus" għat-tnedija mill-ġdid tas-Servizz Volontarju Ewropew

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Waqgħet

Dettalji

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Data tal-ftuħ : 03-10-2016
Data ta’ għeluq : 03-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 91 - 04-01-2017

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar sensibilizzazzjoni aqwa fost iċ-ċittadini dwar id-Direttiva tal-UE dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Waqgħet

Dettalji

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Data tal-ftuħ : 09-05-2016
Data ta’ għeluq : 09-08-2016
Numru ta’ firmatarji : 64 - 28-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar Strateġija tal-UE għall-Problema ta' Persuni Mingħajr Dar

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Waqgħet

Dettalji

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 310 - 28-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prijoritizzazzjoni ta' Strateġija Ewropea dwar id-Demenzja

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Waqgħet

Dettalji

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Data tal-ftuħ : 11-04-2016
Data ta’ għeluq : 11-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 139 - 12-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-rispons li għandu jingħata għall-isfidi ppreżentati mill-Indiċi Globali tal-Ġuħ

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Waqgħet

Dettalji

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data tal-ftuħ : 24-02-2016
Data ta’ għeluq : 24-05-2016
Numru ta’ firmatarji : 61 - 25-05-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kaċċa għat-trofej

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Waqgħet

Dettalji

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Data tal-ftuħ : 18-01-2016
Data ta’ għeluq : 18-04-2016
Numru ta’ firmatarji : 134 - 19-04-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-donazzjoni ta' ikel mhux mibjugħ u tajjeb għall-konsum lill-istituti tal-karità

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Magħluqa bmaġġoranza

Dettalji

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data tal-ftuħ : 14-10-2015
Data ta’ għeluq : 14-01-2016
Adottata (data) : 14-01-2016
Il-lista ta' firmatarji hija ppubblikata fl-Anness 01 għall-Minuti tat-18-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 388 - 15-01-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni tad-deistituzzjonalizzazzjoni ta' persuni b'diżabilità fl-UE

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Waqgħet

Dettalji

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Data tal-ftuħ : 25-03-2015
Data ta’ għeluq : 25-06-2015
Numru ta’ firmatarji : 128 - 26-06-2015

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar in-nuqqas ta' faċilitajiet għall-kura tat-tfal b'diżabilità wara l-ħin tal-iskola fl-UE

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Waqgħet

Dettalji

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data tal-ftuħ : 09-03-2015
Data ta’ għeluq : 09-06-2015
Numru ta’ firmatarji : 175 - 10-06-2015

Mistoqsijiet bil-miktub

230

  Urban Innovative Actions funding in the West Midlands

29-06-2018 E-003594/2018 Kummissjoni

  Information on preventing outbreaks of new animal diseases

29-06-2018 E-003593/2018 Kummissjoni

  Strengthened information exchange on fire safety in buildings and construction works

29-06-2018 E-003592/2018 Kummissjoni

  Guidance on UK participation in Horizon 2020

05-06-2018 P-003037/2018 Kummissjoni

  Reliance of systemic banks on iCloud

07-05-2018 E-002520/2018 Kummissjoni

  Reliance of cloud storage of financial data

07-05-2018 E-002519/2018 Kummissjoni

  Implementation of recommendations to review UN aid response in Syria

03-05-2018 E-002475/2018 Kummissjoni

  EU policy with regard to UN early recovery agreements in Syria

03-05-2018 E-002474/2018 Kummissjoni

  Definitions of 'reconstruction', 'early recovery' and 'resilience' in the EU's Syria strategy

03-05-2018 E-002473/2018 Kummissjoni

  VP/HR - Violence against ethnic minorities in Kachin and Shan states in Myanmar

30-04-2018 E-002408/2018 Kummissjoni

Mistoqsijiet orali

3

Projbizzjoni fil-livell tal-UE fuq il-moviment ta' annimali selvaġġi taċ-ċirku

16-05-2017 O-000042/2017 Kummissjoni

Projbizzjoni fil-livell tal-UE fuq il-moviment ta' annimali selvaġġi taċ-ċirku

14-02-2017 O-000013/2017 Kummissjoni

Strateġija ġdida għall-benessri tal-annimali għall-2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Kummissjoni

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

116

 

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE/Comoros: denunzja (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

. ‒ The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The Agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE/Comoros: denunzja (riżoluzzjoni) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

Europass: qafas għall-ħiliet u l-kwalifiki (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Over twelve years, more than 100 million Europass CVs have been created online. Labour MEPs voted in favour of updating and promoting this tool. With a single online portal, both recruiters and applicants will have easy access to available information that can be useful for job searches, applications, recruitment, choice of education, training or career paths. To this end, the Europass online platform and tools should be more user-friendly and safer, available free of charge to all users, and accessible for persons with disabilities.

 

L-istabbiliment tal-Programm Ewropa Kreattiva (2014 sa 2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)

15-03-2018

The EUYO is the only organisation of its kind that brings together young people from all 28 EU Member States every year to work together culturally and artistically at the highest levels of excellence. Since its formation in 1976, following a proposal by the European Parliament, it has provided a route to employment for thousands of Europe’s young EU musicians and attracted a global reputation for excellence. Since 2016, the orchestra was in danger of being forced to shut down because of a lack of funds. The amended regulation aims at ensuring its financial survival until 2020, given its unique institutional nature and its history. However, it is important for the sustainability of the organisation that it diversifies its revenues and increases its visibility, and ensures full transparency in its selection process. We must also ensure that we use this opportunity to debate the role of arts and culture in order to develop Europe and provide funding in a stable and coherent manner in the future Creative Europe programme. I voted in favour of the proposed text, as I believe that it reflects this approach.

 

Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

In late 2016 the Commission put forward a major overhaul of the corporate taxation rules in a two-step approach, namely a proposal for the Common Corporate Tax Base (CCTB) and a proposal for the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). At the same time, the Commission withdrew its 2011 CCCTB proposal blocked in the Council. The objective of this re-launched project is to strengthen the internal market by making it easier and cheaper for companies to operate cross-border in the EU, and also to counter practices of corporate aggressive tax planning and to increase corporate tax transparency in the EU. While the CCTB provides for a single set of rules for the calculation of the corporate tax base, the CCCTB introduces a consolidation element which would enable businesses to offset losses in one Member State against profits in another Member State.

 

Bażi Komuni tat-Taxxa Korporattiva (A8-0050/2018 - Paul Tang)

15-03-2018

The way in which corporate income tax is calculated in Europe is outdated and no longer a match for the aggressive tax-planning practices of multinationals (MNEs). SMEs do not have this possibility and therefore the gap between taxes paid by MNEs and the share paid by SMEs has widened over recent decades. The EP has therefore been calling since 2015 for the establishment of an EU-wide common consolidated corporate tax base (CCCTB). The CCCTB comes with a tax proposal that does meet the criteria of the modern economy and levels the playing field between SMEs and MNEs.

 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

. ‒ This report sets out Parliament’s position on the future of EU finances. I voted in favour of the report because it sets the right priorities by calling for more funds for programmes such as the research programme, the successor programme to Horizon 2020, the student exchange programme Erasmus+ and more funds to tackle youth unemployment.

 

L-implimentazzjoni tal-Protokoll fuq il-konsegwenzi finanzjarji tad-data tal-għeluq tat-Trattat tal-KEFA u fuq il-Fond tar-Riċerka tal-Faħam u l-Azzar (A8-0034/2018 - Jean Arthuis)

13-03-2018

I support this recommendation. The Research Fund for Coal and Steel (RFCS) is there to fund steel and coal research activities through low-risk financial investments. These research activities are numerous and include research into reducing CO2 emissions, better waste management and improving IT systems.

 

Ftehim UE-New Zealand dwar il-kooperazzjoni doganali u l-assistenza amministrattiva reċiproka f’materji doganali (A8-0029/2018 - Daniel Caspary)

13-03-2018

President, I voted in favour of this recommendation. The EU and New Zealand are close partners. This agreement fosters that partnership by providing for practical arrangements between the administrations, which secure global supply chains and facilitate the fight against customs fraud.

 

Strateġija Ewropea dwar Sistemi Kooperattivi ta' Trasport Intelliġenti (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)

13-03-2018

Over 25 500 people lost their lives on EU roads in 2016 and over 130 000 people were recorded as seriously injured. These shocking figures underline that targeted measures and new technologies with clear road safety benefits are urgently needed. We therefore welcome the communication by the European Commission as well as the report of the European Parliament, considering that the cooperation between intelligent systems has the potential to significantly improve road safety: it helps the driver to take the right decision and adapt to the traffic situation. We are of the opinion that policymakers should not merely focus their eyes on futuristic systems, but should also ensure the adoption of life-saving technologies that are available now or that are near-to-market, and that is why we are insisting that further legislative action should be taken at EU level if no significant progress is made by 2022.

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels