Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew
 • Membru
 • ir-Renju Unit Labour Party

Intervent(i) fis-seduta plenarja

766

Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta' Ottubru 2017 (dibattitu)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Prijoritajiet tas-sħubija UE-Eġittu għall-2017-2020 (dibattitu)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN (preżentazzjoni qasira)

02-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-02(18)

Sikurezza kontra r-riskji ta' nirien fil-bini (dibattitu)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Sitwazzjoni fil-Korea ta' Fuq (dibattitu)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Sitwazzjoni fil-Korea ta' Fuq (dibattitu) (2)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(13)

Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (preżentazzjoni qasira)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(20)

Mekkaniżmi għas-Soluzzjoni tat-Tilwim dwar it-Tassazzjoni Doppja fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(19)

Il-Pakistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-piena tal-mewt

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

5

Opinjoni bħala rapporteur

2

OPINJONI dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

OPINJONI dwar it-tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Opinjoni bħala shadow rapporteur

3

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 480/2009 li jistabbilixxi Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

OPINJONI dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 466/2014/UE li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Proposta/i għal riżoluzzjoni

177

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/riv. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar l-istrateġija tal-UE rigward is-Sirja

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ksib tas-soluzzjoni ta' żewġ stati fil-Lvant Nofsani

15-05-2017 B8-0346/2017

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istrateġija tal-UE rigward is-Sirja

15-05-2017 B8-0331/2017

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Bangladesh, inkluż iż-żwieġ tat-tfal

05-04-2017 RC-B8-0252/2017

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0254/2017

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Filippini – il-każ tas-Senatur Leila M. De Lima

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

9

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-appoġġ għall-"Odysseus" għat-tnedija mill-ġdid tas-Servizz Volontarju Ewropew

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Waqgħet

Dettalji

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Data tal-ftuħ : 03-10-2016
Data ta’ għeluq : 03-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 91 - 04-01-2017

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar sensibilizzazzjoni aqwa fost iċ-ċittadini dwar id-Direttiva tal-UE dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Waqgħet

Dettalji

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Data tal-ftuħ : 09-05-2016
Data ta’ għeluq : 09-08-2016
Numru ta’ firmatarji : 64 - 28-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar Strateġija tal-UE għall-Problema ta' Persuni Mingħajr Dar

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Waqgħet

Dettalji

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 310 - 28-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prijoritizzazzjoni ta' Strateġija Ewropea dwar id-Demenzja

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Waqgħet

Dettalji

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Data tal-ftuħ : 11-04-2016
Data ta’ għeluq : 11-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 139 - 12-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-rispons li għandu jingħata għall-isfidi ppreżentati mill-Indiċi Globali tal-Ġuħ

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Waqgħet

Dettalji

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data tal-ftuħ : 24-02-2016
Data ta’ għeluq : 24-05-2016
Numru ta’ firmatarji : 61 - 25-05-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kaċċa għat-trofej

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Waqgħet

Dettalji

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Data tal-ftuħ : 18-01-2016
Data ta’ għeluq : 18-04-2016
Numru ta’ firmatarji : 134 - 19-04-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-donazzjoni ta' ikel mhux mibjugħ u tajjeb għall-konsum lill-istituti tal-karità

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Magħluqa bmaġġoranza

Dettalji

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data tal-ftuħ : 14-10-2015
Data ta’ għeluq : 14-01-2016
Adottata (data) : 14-01-2016
Il-lista ta' firmatarji hija ppubblikata fl-Anness 01 għall-Minuti tat-18-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 388 - 15-01-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni tad-deistituzzjonalizzazzjoni ta' persuni b'diżabilità fl-UE

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Waqgħet

Dettalji

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Data tal-ftuħ : 25-03-2015
Data ta’ għeluq : 25-06-2015
Numru ta’ firmatarji : 128 - 26-06-2015

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar in-nuqqas ta' faċilitajiet għall-kura tat-tfal b'diżabilità wara l-ħin tal-iskola fl-UE

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Waqgħet

Dettalji

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Data tal-ftuħ : 09-03-2015
Data ta’ għeluq : 09-06-2015
Numru ta’ firmatarji : 175 - 10-06-2015

Mistoqsija/jiet parlamentari

213

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Kummissjoni

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Kummissjoni

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Kummissjoni

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Kummissjoni

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Kummissjoni

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Kummissjoni

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Kummissjoni

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Kummissjoni

  Implementation of EU Common Position on arms exports

30-06-2017 E-004389/2017 Kunsill

Projbizzjoni fil-livell tal-UE fuq il-moviment ta' annimali selvaġġi taċ-ċirku

16-05-2017 O-000042/2017 Kummissjoni

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

54

 

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

There are 80 million disabled persons in the EU and their numbers could reach up to 120 million by 2020 mostly due to the aging of the population of Europe. We need to improve the EU-wide accessibility of products and services to ensure the inclusiveness of our society. Many activities that we take for granted still remain inaccessible to people with disabilities and people with functional limitations.

 

Ftehim multilaterali dwar it-twaqqif ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea (ECAA) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle)

13-09-2017

This Agreement creates an open framework accessible for European neighbour countries which wish to fully integrate into the European aviation community. The European Common Aviation Area is based on the principles of free market access, freedom of establishment, equal conditions of competition, and common rules including in the areas of safety, security, air traffic management, social issues and environment. The ECAA partner countries commit to align their aviation legislation with the Union acquis. Since this Agreement was originally negotiated, passenger numbers between the EU and the Western Balkans, direct city connections, and the number of carriers have all seen a significant increase. We should therefore recognise the practical relevance of the Agreement and support its extension.

 

Sottopożizzjoni tal-akriloilfentanil għal miżuri ta' kontroll (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux)

13-09-2017

Parliament is required under the consultation procedure to deliver its opinion within three months on the draft Council implementing decision on subjecting N -(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N -phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures. The report notes that acryloylfentanyl has been available in the EU since April 2016 and has been detected in six Member States. Forty—seven deaths associated with the substance have been reported by three Member States, together with 20 acute intoxications apparently due to acryloylfentanyl.

 

Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve Sustainable Development Goals. I call on both sides to tap the potential of relations between the EU as the world’s leading trading block and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

 

Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (A8-0280/2017 - Giovanni La Via)

13-09-2017

I voted in favour of providing EU Solidarity Funds to Italy in the wake of the terrible earthquakes of last year, because it is vital that EU countries show solidarity with our fellow citizens and governments when they have been affected by national disasters. The UK itself made use of this fund in 2015 when we were hit by flooding, and it is right that we show the same compassion and solidarity to the Italian people affected by these awful earthquakes.

 

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa)

13-09-2017

Today I voted to provide support for workers who have lost their jobs as a result of major changes in world trade patterns due to globalisation. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)

13-09-2017

Aviation activities are a significant source of Greenhouse gas emissions and in the absence of further measures, emissions from international aviation are estimated to quadruple by 2050 compared to 2010 levels. This risks undermining the EU’s and global efforts to live up to the Paris climate commitments and effectively tackle climate change. Further action is needed by the sector to ensure that it plays its role in the fight against climate change.

 

Format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho)

13-09-2017

Labour MEPs voted to adopt this report to update the Annex in Regulation (EC) No 1030/2002 which lays down a uniform format for residence permits for third-country nationals. The Annex shows a new design for such residence permits for increased security.

 

Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017: ir-riżorsi baġitarji tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; l-istabbiliment ta' pjanijiet tal-ACER u s-SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier)

13-09-2017

Labour MEPs fought extremely hard to place tackling youth unemployment at the forefront of EU policy. I therefore welcome the additional resources to support young people to find a good quality offer of employment, continued education, or apprenticeship.

 

Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

13-09-2017

President, I voted in favour of this report as I share the concern of many citizens the global arms race and at military approaches to solve political conflicts. EU Member States are violating EU’s common arms export control system and taking conflicting decisions on arms exports, though weapons to be exported are essentially alike and reach similar destinations and end-users. Only 20 Member States fully reported on their arms export.

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels